Aanpassing hoogspanningsstation Industriestraat

De omgeving rondom het hoogspanningsstation nabij de Industriestraat en de Demmertweg kan enige hinder ondervinden.

Om Nederland nu en in de toekomst van elektriciteit te voorzien, voert TenneT aanpassingen en uitbreidingen door aan het elektriciteitsnet en hoogspanningsstations. Vanaf april 2022 werkt TenneT de komende twee jaren in Haaksbergen aan het vernieuwen van het hoogspanningsstation. De omgeving rondom het hoogspanningsstation nabij de Industriestraat en de Demmertweg kan enige hinder ondervinden van bouwverkeer of tijdelijke verkeersomleidingen. Naar verwachting is het nieuwe station medio 2024 klaar voor gebruik.

Het huidige 110 kV-hoogspanningsstation Haaksbergen dateert uit 1959. Vanwege de toenemende druk op het hoogspanningsnet is het nodig het station te vernieuwen. Vanaf april 2022 bouwt de aannemer een tijdelijk station en een Centraal Diensten Gebouw (CDG) op het bestaande terrein. Als het tijdelijke station gereed is kan de aannemer het oude station afbreken en starten met de bouw van het definitieve hoogspanningsstation. Als dat is gedaan verplaatst de aannemer de lijnen van het tijdelijke station naar het nieuwe station en kan het tijdelijke station worden ontmanteld. De werkzaamheden rondt de aannemer af in september 2024. Door zo
te werken kan TenneT aan de elektriciteitsvraag in Haaksbergen en omstreken blijven voldoen.

Kijk voor meer informatie op de website van de gemeente Haaksbergen

Volg het nieuws in Haaksbergen