Aantal gemelde coronabesmettingen in Haaksbergen stijgt weer iets

Haaksbergen blijft wel nog steeds onder het gemiddelde van Twente en Nederland.

Elke week kijkt RTV Sternet terug naar trends in de cijfers van corona in Haaksbergen en vergelijkt de situatie met de Twentse en landelijke schaal. Hier worden vier indicatoren voor gebruikt: het aantal positieve tests, het percentage positieve tests, het aantal virusdeeltjes in rioolwater en de sterftecijfers en ziekenhuisopnames.

Aantal meldingen van positief op COVID-19 gesteste Haaksbergenaren past in de trend van de afgelopen weken

In de week van van 23 tot en met 29 maart zijn bij het RIVM 33 meldingen van positief op COVID-19 geteste Haaksbergenaren binnengekomen. Dat zijn er tien meer dan vorige week. De afgelopen vier weken tezamen laten een stabiel beeld zien van aantal besmettingen, het schommelt van week tot week met een dalende noch stijgende trendlijn.

Omgerekend waren in Haaksbergen 136 meldingen per 100.000 inwoners. Dat is minder dan het landelijke en het Twentse cijfer (Twente 195 per 100.000 inwoners, Nederland 297).

In Twente komen er alleen uit Hengelo minder gemelde besmettingen per 100.000 inwoners vor dan in Haaksbergen.

Percentage positief geteste mensen in Haaksbergen blijft ook ongeveer gelijk

Van alle Haaksbergenaren die zich van 22 tot en met 28 maart hebben laten testen in een teststraat van de GGD was deze week 4,7 procent positief (vorige week 4,4 procent). Voor heel Twente geldt dat 6,6 procent van deze tests positief was. Haaksbergen behoort wat dit betreft in Twente tot de gemeenten met de beste cijfers. Voor Nederland geeft Rijksoverheid een percentage van 8,5 procent.

In Twente zijn de meeste testen uitgevoerd op jongeren tussen 10 en 19 jaar. Het percentage positief getesten was het hoogst onder 70 plussers, gevolgd door de categorie 50-59 jaar.

Ook relatief weinig virusdeeltjes in rioolwater Haaksbergen

Deeltjes van het coronavirus zijn vaak op te sporen in ontlasting. Het rioolwater bij zuiveringsinstallaties wordt getest op de virusdeeltjes. Het dashboard van Rijksoverheid meldt voor Haaksbergen dat in de week van 22 tot en met 28 maart afgerond 63 virusdeeltjes zijn aangetroffen (per 100.000 inwoners, x 100 miljard). Dat is minder een week eerder en ook lager dan in geheel Twente en geheel Nederland (Twente 137, Nederland 268).

Deze week geen aan GGD gemelde sterfgevallen en ziekenhuisopnames uit Haaksbergen

Om een indicatie te krijgen van de ernst van de besmettingen kan gekeken worden naar het aantal sterfgevallen en ziekenhuisopnames dat aan corona wordt toegeschreven.

Bij GGD Twente zijn afgelopen week geen Haaksbergenaren met een bevestigde coronatest gemeld die zijn overleden. Het laatst gemelde sterfgeval door corona in Haaksbergen was op 10 februari. Voor heel Twente geldt dat er volgens de cijfers de afgelopen week van één patiënt met COVID-19 gemeld is dat hij of zij is overleden.

Het werkelijke aantal overleden COVID-19 patiënten is waarschijnlijk hoger, omdat niet alle patiënten getest worden en er geen meldingsplicht geldt voor overlijden aan COVID-19. Van de overleden personen is bekend dat ze corona hadden en zijn overleden, maar het is niet altijd bekend of ze daadwerkelijk aan corona zijn overleden. Er zit vertraging in de dag van overlijden en de dag waarop dit aan de GGD / het RIVM wordt gerapporteerd.

Er is deze week volgens het dashboard van Rijksoverheid ook niemand uit Haaksbergen vanwege corona in het ziekenhuis opgenomen. Voor heel Twente zijn dat er 32 (inclusief directe opname op IC). De laatste dagen zijn deze cijfers echter niet compleet, omdat meldingen vertraagd binnenkomen. Vorige week is er ook één ziekenhuisopname gemeld. De laatst door het dashboard gemelde ziekenhuisopname van een Bornenaar vóór die opname was op 4 februari.

Aantal vaccinaties in Twente

De GGD vaccineert vanaf 15 januari het zorgpersoneel dat werkzaam is in verpleeghuizen en verzorgingshuizen. Vanaf 26 januari is de GGD begonnen met het vaccineren van thuiswonende ouderen. GGD Twente meldt dat tot nu toe 42.863 Twentenaren uit bovenstaande groepen een eerste vaccinatie hebben gehad. Tot nu toe zijn 17.675 Twentenaren uit bovenstaande groepen volledig gevaccineerd.

Het vaccineren gebeurt ook door andere partijen dan de GGD. De rijksoverheid geeft een berekend aantal gezette prikken van 2.440.088 voor heel Nederland, tot en met 30 maart.

Risiconiveau in Twente nog steeds Zeer ernstig

Het risiconiveau voor Twente is Zeer Ernstig. Dit geldt voor alle veiligheidsregio’s in Nederland.

Het risiconiveau wordt elke twee weken bepaald op basis van het aantal ziekenhuisopnames en het aantal positieve testen van dat moment. Het risiconiveau is op 30 maart bepaald.

Reproductiegetal boven 1

Het meest recente reproductiegetal is van 15 maart en bedraagt 1,07. Het getal schommelt al weken rond 1, maar komt de laatste tijd vaker boven dan onder 1 uit. Het reproductiegetal geeft aan hoeveel mensen gemiddeld besmet worden door één patiënt met COVID-19.

Bekijk het dashboard van Rijksoverheid over Haaksbergen

Bekijk het dashboard van Rijksoverheid over Twente

Bekijk het dashboard van Rijksoverheid over Nederland

Bekijk het dashboard van GGD Twente

Bekijk de uitleg van de cijfers van het dashboard van Rijksoverheid

Bekijk de geldende maatregelen

Tekst en graphics: Hans Dekker

Een productie van RTV Sternet