Afkeuring PMD afval leidt tot hoge kosten voor de gemeente

Als de inwoners goed gaan scheiden kan het de gemeente zelfs inkomsten opleveren.

In samenwerking met Twente Milieu is er een plan van aanpak opgesteld om betere scheiding van afval te realiseren. Betere scheiding van afval door de inwoners van Haaksbergen leidt tot een lager percentage afkeur. Onze vervolgacties zijn dan ook gericht op het verlagen van afkeur door:
Omgevingsanalyse, onderzoeken of het voorscheiden van de ingezamelde verpakkingen soelaas biedt en verordening, zodat handhaving mogelijk wordt

Het volledige besluit en de raadsinformatiebrief vindt u op https://haaksbergen.raadsinformatie.nl/vergadering/769064/BenW%20besluitenlijst%2003-09-2020