Alzheimer Café op donderdag 19 mei 2022 in de Kappen

Het Alzheimer Café gaat over de onderwerpen dementie en euthanasie.

De volgende vragen worden besproken: Met wie en wanneer moet ik euthanasie bespreken, heb ik recht op euthanasie of hoe wordt dementie-Alzheimer vastgesteld? Ook zal samen naar de documentaire: ‘Zo gaat dat dus/Voor het te laat is’ worden gekeken.

De documentaire volgt het proces naar euthanasie in de laatste maanden van het leven van Annie Zwijnenberg en Margriet Hermans. Zij leden aan Alzheimer en waren vastbesloten hun leven waardig te beëindigen. Beiden waren ervan overtuigd dat de mens zelf moet kunnen beschikken over het moment van sterven.

Na het bekijken van de documentaire is er ruimte voor het stellen van vragen aan Frank Zwijnenberg, de zoon van Annie en SCEN-arts Cor van Meerendonk en het voeren van discussie met elkaar.

Waar en wanneer?

Het Alzheimer Café Haaksbergen is een ontmoetingspunt voor iedereen die met dementie te maken heeft. Belangstellenden zijn van harte welkom op donderdag 19 mei in De Kappen. De zaal is vanaf 19.00 uur geopend en het programma start om 19.15 uur. Koffie of thee is gratis, maar een vrije gift is welkom.

Kijk voor meer informatie op de website van het Alzheimer cafe Haaksbergen

Volg het nieuws uit Haaksbergen