Bijeenkomst oude N18

Aanwonenden van de oude N18 zijn van harte welkom op donderdag 19 mei 2022 voor een inloopbijeenkomst over aanpassingen aan de oude N18.

Het gaat om het deel van de oude N18 tussen de Scholtenhagenweg en het Grintenbosch. Buurtbewoners kunnen zich laten bijpraten over de veranderingen, vragen stellen en tekeningen bestuderen. Over het al dan niet verwijderen van het Wilhelminaviaduct gaat het deze keer nadrukkelijk niet. Daarover volgt later een apart besluit.

De werkzaamheden aan de voormalige N18 vinden gefaseerd plaats. Begin dit jaar werd deel een afgerond: van de gemeentegrens met Enschede tot het Grintenbosch. Inmiddels komt deel twee dichter bij de daadwerkelijke uitvoering. Het ontwerp van het wegdeel Scholtenhagenweg – Klaashuisstraat is nu namelijk gereed en het ontwerp van het deel tussen de Smitterijweg en het Grintenbosch is in grote lijnen klaar. Aanpassingen zijn hier nog mogelijk.

Aanpassingen

De maximumsnelheid gaat straks naar 50 kilometer per uur. Om verkeer te stimuleren om de voorgeschreven snelheid te rijden krijgen bijna alle kruispunten plateaus en middengeleiders. Voor hetzelfde doel wordt de belijning aangepast waardoor de rijbaan smaller lijkt. Andere verbeteringen zijn een nieuwe asfaltlaag, meer openbaar groen en led-verlichting. Nu de straat toch open gebroken wordt, grijpt de gemeente ook die gelegenheid aan om de rioleringen, kabels en leidingen te verleggen. De meest ingrijpende wijziging vindt plaats op het kruispunt met de Wiedenbroeksingel. Het kruispunt met verkeerslichten maakt plaats voor een rotonde met een vrijliggend fietspad. Ook op het kruispunt Morsinkhofweg verdwijnt het verkeerslicht. Dat kan doordat er minder verkeer gebruik maakt van de weg.

Waar en wanneer?

Over de inrichting van de weg hebben medewerkers van de gemeente al met wijkraden, aanwonenden en andere inwoners gesproken tijdens informatieavonden, vergaderingen en via persoonlijke contacten. Ook was het mogelijk om via oude-n18.nl te reageren op de voorstellen. Op donderdag 19 mei 2022 hebben aanwonenden en leden van de wijkraad de mogelijkheid om zich te laten informeren over de ontwerpen. Ze kunnen binnenlopen tijdens de inloopbijeenkomst in het voormalige kinderdagverblijf aan de Bartokstraat 19 tussen 16.00 en 20.00 uur. Wie alvast een indruk wil krijgen van de aanpassingen kan kijken op oude-n18.nl. De aanpassingen aan de oude N18 worden mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van de provincie.

Wilhelminaviaduct

In december 2021 was er een informatiebijeenkomst puur en alleen over de toekomst van het Wilhelminaviaduct. Mensen konden toen hun wensen en bedenkingen aangeven. Dat kan nog steeds. De gemeenteraad neemt later een besluit over het viaduct, waarbij de raad ook rekening houdt met de mening van de omgeving. Dit besluit zal naar verwachting in september 2022 worden genomen. De werkzaamheden die nu op stapel staan – tussen de Scholtenhagenweg en het Grintenbosch – vinden links en rechts van het viaduct plaats. Tijdens de inloopbijeenkomst van 19 mei komt het viaduct niet aan de orde.

Kijk voor meer informatie op de website van oude-n18.nl

Volg het nieuws uit Haaksbergen