Breed draagvlak voor versnelling verduurzaming in Twente

Grote groep organisaties biedt manifest ‘Versnel verduurzaming Twente’ aan Twentse gemeenten aan.

Op 10 maart 2022 is in Haaksbergen het manifest ‘Versnel verduurzaming in Twente’ aangeboden aan wethouder Louis Koopman. Koopman is, behalve wethouder van Haaksbergen, ook voorzitter van de Regionale Energie Strategie Twente (RES Twente). Het manifest werd ondertekend door maar liefst 26 organisaties uit de regio, waaronder 15 lokale energie-initiatieven, Landschap Overijssel, Natuur en Milieu Overijssel en een groep wetenschappers.

De organisaties eisen van de Twentse gemeenten dat men voortvarender èn gezamenlijk met partijen in de samenleving aan de slag gaat met de energietransitie en de aanpak van de bredere klimaatproblematiek. “We merken op dit moment dat er van onderop een heleboel gebeurt, maar dat initiatieven helaas nog te vaak aanlopen tegen barrières van overheidswege” aldus Jeroen Jansen, initiatiefnemer namens Enschede Energie.

Taskforce per gemeente voor meer daadkracht

Jansen vervolgt: “Het manifest roept op tot meer ruimte voor initiatieven en tot snellere besluitvorming, zodat we eindelijk ècht aan de slag kunnen. In sommige gemeenten gaat het aardig met de energietransitie, maar in te veel gemeenten gaat het te langzaam en sterven initiatieven in schoonheid door de huidige gang van zaken.” Bert ter Horst van de ‘Twentse Noabers’ die het manifest ook ondertekenden voegt toe: “We vinden het van cruciaal belang dat er een integrale aanpak komt vanuit taskforces, die dit jaar nog in elke gemeente moeten worden opgericht. In deze werkgroepen met doorzettingsmacht wordt door betrokken organisaties op basis van gelijkwaardigheid samengewerkt. Dit moet de daadkracht versterken, zorgen voor meer bewustwording en bereidwilligheid voor het verduurzamen, vergroenen en biodiverser maken van Twente. Om een versnipperde en niet effectieve aanpak te voorkomen moeten de taskforces in Twents verband afspraken maken.”

Verduurzamen brengt vliegwiel op gang

Naast de energietransitie willen de initiatiefnemers graag samen met gemeenten de kans grijpen om de regio een voorloper te maken in de aanpak van de klimaatproblemen in brede zin. “Je kan de energietransitie eigenlijk niet loskoppelen van de andere klimaataspecten. Het op peil houden van de biodiversiteit en het nemen van klimaatadaptieve maatregelen zullen bijvoorbeeld ook onderdeel moeten zijn van een integrale aanpak”, zegt Jeroen Jansen.

Hij besluit: “We kunnen ernaar kijken als een bedreiging en een vervelende verandering in ons leven, maar wij als initiatiefnemers zien juist ook grote kansen voor de regio. We zijn een regio die sterk is in het ontwikkelen van slimme oplossingen en in het toepassen daarvan. Het samen toewerken naar een klimaatneutrale samenleving brengt een vliegwiel op gang waarvan we economisch ook de vruchten gaan plukken als we het goed aanpakken. Laten we er samen de schouders onder zetten en van Twente de meest duurzame, toekomstbestendige regio maken! Die oproep doen we aan alle politieke partijen, gemeenten en stemmers in Twente.”

Kijk voor meer informatie op de website van Enschede Energie

Kijk voor meer informatie op de website van Twentse Noabers

Volg het nieuws uit Haaksbergen