Camping ‘De Leemkoel’ wordt opgeheven

Natuurmonumenten wordt de nieuwe eigenaar van Camping ‘de Leemkoel’ aan de Wargerinksweg tussen Enschede en Buurse. De prachtige, 6 hectare grote camping met ongeveer 125 kampeerplaatsen aan de rand van het Witte Veen was vrijwel uitsluitend in gebruik voor jaar- of seizoenplaatshouders.

Voor de huidige gebruikers is het geen verrassing meer dat ‘De Leemkoel’ wordt opgeheven, want zij werden bij de start van het nieuwe kampeerseizoen al daarover geïnformeerd. Voor wat betreft 2024 zal de camping nog gewoon het hele kampeerseizoen (april-oktober) geopend zijn, maar op termijn zal Natuurmonumenten het terrein tot natuurgebied gaan ontwikkelen.

Waarom moet de camping dicht?

Al vele jaren genieten de veelal vaste kampeerders van elkaar, de speciale sfeer op de camping De Leemkoel, en de prachtige ligging bij de bijzondere natuur van het Witte Veen. Maar niet zo lang meer. De verdroging van natuurgebieden, die op veel plekken in Oost-Nederland zichtbaar is, maakt ook dit hoogveengebied erg kwetsbaar.

Omdat het Witte Veen een van de Natura 2000-gebieden is, heeft de provincie de wettelijke zorgverplichting voor de kwaliteit van de natuur in het gebied en zorgt Natuurmonumenten de uitvoering van die taak. In de praktijk betekent dat, dat het gebied natter gemaakt (vernat) moet worden, zodat het water langer vastgehouden kan worden. Op dit moment wordt daar al aan gewerkt in het Witte Veen, maar de Provincie heeft laten weten dat het nog niet voldoende is en dat er extra maatregelen genomen moeten worden om aan de zorgverplichting te kunnen voldoen.

Het effect daarvan op camping De Leemkoel laat zich raden: de camping zal steeds natter worden. Voor de campinggasten zal het gebruik van het terrein als camping daardoor steeds onprettiger worden, en op den duur zelfs niet meer mogelijk zijn.

Zijn er geen andere oplossingen?

Natuurlijk speelde het probleem al langer. De huidige eigenaar (de familie Hesselink) en Natuurmonumenten hebben in de afgelopen jaren dan ook samen en met de Provincie gezocht naar manieren om de camping open te houden. Ze hebben uitvoerig allerlei mogelijkheden onderzocht, maar hoe pijnlijk ook, die eerder bedachte oplossingen bleken, zeker op termijn, niet voldoende. Sommige stukken van het terrein zijn zelfs nu al niet meer toegankelijk voor recreatie, en dat zal alleen maar erger worden. Het is nu eenmaal een gegeven, dat de camping op het laagste punt ligt en omsloten wordt door een natuurgebied dat in de komende jaren nog eens extra vernat moet worden.
De gezamenlijke en onomstotelijke conclusie van de familie Hesselink en Natuurmonumenten was dan ook dat er op deze plek geen toekomst meer is voor recreatieve doeleinden. Er blijft dan ook geen andere optie over dan de camping verkopen aan Natuurmonumenten.

Hoe verder?

Dit kampeerseizoen (2024) blijft de camping voor de gasten het hele seizoen – tot eind oktober – geopend, net zoals in de voorgaande jaren. Dit seizoen kan er dus nog gerecreëerd worden, zoals de campinggasten het gewend zijn. Voor daarna zullen ze op zoek moeten naar een even prettige, maar wel drogere camping. De Leemkoel zal ophouden te bestaan.

Natuurmonumenten realiseert zich dat vele campinggasten hier jaren met veel plezier hebben gekampeerd en dat de opheffing ervan hen raakt, zo meldt de organisatie. De komende tijd zal vanuit Natuurmonumenten dan ook actief het gesprek met de seizoenplaatshouders opgezocht worden en zal men zich inspannen om hen de mogelijkheid te geven op een goede manier afscheid van ‘hun’ plekje te laten nemen.

Natuurmonumenten zal het terrein omvormen tot natuurgebied, waardoor er een buffer zal ontstaan voor het kwetsbare hoogveen, zodat dit unieke stukje Twentse natuur weer kan opbloeien. Het doel van de Europese richtlijnen voor alle Natura 2000 gebieden is om de biodiversiteit in de Europese Unie te waarborgen door de instandhouding van de natuurlijke habitats en van de wilde flora en fauna in de aangewezen gebieden. Op termijn zouden dan ook de heel bijzondere planten- en dierensoorten van de unieke natuurgebieden die nu dreigen te verdwijnen zich weer moeten herstellen.

Volg het nieuws uit Haaksbergen

Tekst: René Appels
Eindreactie: Michel van der Voort
Een productie van RTV Sternet