Carbidschieten 2021: busdeksels verboden, voetballen schieten mag

Lees hier alles over de geldende voorwaarden in Haaksbergen.

Door het ook dit jaar ingestelde vuurwerkverbod mag er nergens in Haaksbergen vuurwerk worden afgestoken. De vrijwillige vuurwerkvrije zones zijn daarom ook dit jaar niet van toepassing. Het is de bedoeling om bij een volgende jaarwisseling weer vrijwillige vuurwerkvrije zones mogelijk te maken.

Busdeksels zijn verboden, voetballen wegschieten mag wel.

De coronamaatregelen zorgen ervoor dat het ook dit jaar allemaal wat anders gaat dan we gewend waren. Ook rond oud en nieuw. Traditioneel hoort daar, zeker in onze regio, ook het schieten met carbid bij. In het hele land geldt een vuurwerkverbod, carbid valt hier niet onder. Dat mag, ook in Haaksbergen, op oudejaarsdag nog steeds, maar wél onder bepaalde voorwaarden.

De belangrijkste voorwaarde is dat carbidschieters zich uiterlijk 27 december moeten melden bij de gemeente. Dat kan via het meldingenformulier. Het schieten met carbid mag alleen op oudejaarsdag (vrijdag 31 december) tussen zonsopgang en zonsondergang, buiten de bebouwde kom en niet in of vlakbij een natuurgebied. Vlakbij bebouwing schieten mag niet. Busdeksels zijn verboden, voetballen wegschieten mag wel. Ook moet je minimaal zestien zijn en mag je niet gedronken hebben. De strengere coronaregels bepalen bovendien dat je nog maar met twee personen tegelijk bijeen mag komen!

Kijk hier voor álle regels en het meldingsformulier.

Heb je vuurwerkoverlast in jouw buurt?

Dit kun je melden bij de gemeente.

Vuurwerkoverlast in je woonomgeving is altijd vervelend en soms zelfs ronduit gevaarlijk. Wil je overlast door (illegaal) vuurwerk melden? Bel dan alleen bij een (levens)gevaarlijke situatie met het noodnummer 112. Is de situatie niet gevaarlijk? Meld de overlast dan via het meldformulier op www.politie.nl of 0900-8844.

Je kunt vuurwerkoverlast ook rechtstreeks bij je gemeente melden.

Volg het Nieuws uit Haaksbergen