Verschillenanalyse

VERSCHILLENANALYSE Tussen FINANCIEEL HERSTELPLAN door B&W vastgesteld op vrijdag 15 mei jl. en FINANCIEEL HERSTELPLAN ten…

Raadsvoorstel

Raadsvergadering   d.d. 17 juni 2020                                            Onderwerp: Financieel herstelplan Haaksbergen 2020 (versie 20-05-20) Voorstel: Kennis te nemen…

Financieel Herstelplan Haaksbergen 2020 Versie 20-05-2020

Hoofdstuk 1 Aanleiding, opdrachten en werkwijze 1.1       Aanleiding De gemeente Haaksbergen is op 17 december 2019…

Ambtelijke toets financieel herstelplan gunstig

Reageren nog mogelijk voor inwoners De provincie Overijssel heeft het financieel herstelplan van de gemeente Haaksbergen…

Raadsvoorstel financiëel herstelplan Haaksbergen 2020

Voorstel: Kennis te nemen van de mutaties en correcties op de begroting 2020 (met een waarde…

Financieel herstelplan Gemeente Haaksbergen

De gemeente organiseert inspraakavonden.