College wil vacatures invullen en taken blijven uitvoeren


De gemeente Haaksbergen staat onder preventief toezicht en is bezig met een financieel herstelplan. Ondertussen kent de gemeente een uitgaven- en vacaturestop. Maar niet óveral kan een streep door. De gemeente heeft nu eenmaal bepaalde taken die gewoon uitgevoerd moeten worden. Bij de uitvoering van meerdere taken wringt het inmiddels. Diverse cruciale functies in de ambtelijke organisatie worden niet ingevuld. Het college van B&W vraagt de gemeenteraad daarom om 500.000 euro beschikbaar te stellen om een aantal vacatures in te vullen.

De gemeente Haaksbergen heeft al enige tijd op meerdere plekken in de organisatie vacatures bewust niet ingevuld. Inmiddels acht het college het niet meer verantwoord om een aantal werkplekken niet te bezetten. “Als het niet echt nodig was, zouden we dit niet doen”, vertelt burgemeester Rob Welten, binnen het college verantwoordelijk voor personeelszaken. “Voor het team Financiën hebben we bijvoorbeeld externe krachten in moeten huren. Dat team heeft immers een zware klus voor de kiezen met het weer financieel gezond maken van de gemeente. Ook kampt het team met langdurige ziekte en verloop. De inhuur hebben we bekostigd door vacatures op andere afdelingen niet in te vullen, maar inmiddels is de grens bereikt.”

Blijven doen wat we moeten doen
Het college benadrukt dat met het geld geenszins een formatieuitbreiding plaatsvindt. Het is puur bedoeld om op korte termijn vacatures in te vullen, zodat essentiële taken uitgevoerd blijven worden. Een eerste vergelijking met andere gemeenten naar aantal inwoners wijst erop  dat Haaksbergen minder geld uitgeeft aan personeel. Terwijl hetzelfde werk verzet moet worden en Haaksbergen veelal kiest voor sobere uitvoering van taken.

Besluitvorming
Het voorstel van het college is besproken met de provincie, die naar verwachting een verklaring van ‘waarschijnlijk geen bezwaar’ afgeeft, na bestudering van de Haaksbergse situatie. Gedeputeerde Staten moet formeel nog wel een besluit nemen. Voor die tijd moet ook de Haaksbergse gemeenteraad akkoord gaan. De raad vergadert hier eind mei over. “We zijn niet over één nacht ijs gegaan”, vertelt Rob Welten. “Dit heeft mij en mijn collega’s in het college van B&W echt wel wat hoofdbrekens gekost. Maar we zijn met elkaar tot de conclusie gekomen dat we niet anders kunnen om te blijven doen wat we moeten doen: de Haaksbergse samenleving goed bedienen”.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *