Commissie Ruimte & Samenleving: meer keuzemogelijkheden bij begraven

In Haaksbergen komen er nieuwe mogelijkheden rond begrafenissen: naast particuliere graven, urnengraven en urnen nissen komt er de mogelijkheid voor onder meer natuurgraven en herdenkingsbomen.

De afgelopen decennia zijn de gedachten en ideeën over uitvaarten veranderd. Iedere tijd heeft eigen uitvaartrituelen. Om bij die eigentijdse ontwikkelingen aan te sluiten heeft het college de ‘Beheersverordening begraafplaatsen’ aangepast. De raad stemde tijdens de bespreking van dit onderwerp in de Commissie Ruimte & Samenleving in met de verordening. In de komende raadsvergadering wordt het een hamerstuk.

De gemeente Haaksbergen heeft twee begraafplaatsen in eigendom en exploitatie. De oude begraafplaats aan de Enschedesestraat en aan de Waarveldweg. Op de begraafplaats aan de Enschedesestraat wordt niet meer begraven, maar die is niet officieel gesloten. Ruimen is ook niet aan de orde, omdat er nog sprake is van grafrechten. Daarnaast kan er pas geruimd worden 10 jaar na de laatste begrafenis die ongeveer 2 jaar geleden heeft plaatsgevonden. Maar de begraafplaats vertegenwoordigt historische waarden zoals oorlogsgraven.

De verordening is gebaseerd op een bewonersavond, een enquête en gesprekken met uitvaartondernemers. Het doel is meer keuzemogelijkheden te bieden. Naast particuliere graven, urnengraven en urnen nissen komen er nieuwe mogelijkheden. In de verordening wordt de mogelijkheid geboden van natuurgraven, natuur urnengraven, natuur kinder- en foetusgraven en een soort nis genaamd urnentulp. Ook wordt de mogelijkheid geboden herdenkingsbomen te planten.

Deze mogelijkheden zorgen voor een betere aansluiting bij de wensen van de inwoners van Haaksbergen. De mogelijkheid van grafrechten voor een bepaalde en een onbepaalde tijd blijft bestaan. Bij een bepaalde tijd is bijvoorbeeld, 5, 10, 20 of 30 jaar. De onbepaalde tijd wordt ook wel eeuwigdurend genoemd.

In de raad was dus geen discussie over de gewijzigde verordening. Er werden vooral veel, zogenaamde, technische vragen gesteld. De commissie besloot ‘de beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen’ als hamerstuk op de agenda van de komende raadsvergadering te zetten.

Meer over politiek in Haaksbergen

Kijk meer video’s uit Haaksbergen

Volg het nieuws uit Haaksbergen

Tekst: Bernie Wiegman
Een productie van RTV Sternet