Commissie Ruimte & Samenleving: pak kruispunt Danspaleis en Vloedstegenbrug tegelijk aan

Wethouder Scholten: ‘Het kan toch niet zo moeilijk om zijn daar een brug, die geen eyecatcher hoeft te zijn te realiseren.’

Bij het voormalig Danspaleis ligt de kruising N315 – N768. De raad moest besluiten over de wijziging van het bestemmingsplan om de kruising te kunnen aanpassen ten gunste van een betere verkeersafwikkeling. De Vloedstegenbrug, dicht bij de kruising, is niet meer in optimale staat en mag maar met maximale 20T belast worden. Pak beide projecten tegelijk aan, was de oproep van de raadscommissie.

De brug en het kruispunt als één project onder handen nemen, klinkt logisch en is logisch. Maar zo werkt, bestuurlijk, verdeeld Nederland helaas niet. De raad moest het bestemmingsplan dat op het kruispunt van toepassing is herzien om zo de aanleg van een rotonde mogelijk te maken. De raad had daar geen enkele moeite mee en juichte de verkeersaanpassing toe.

Maar op raadsagenda stond ook de raadsinformatiebrief van het college waarin werd meedeelde dat ‘de vervanging van de Vloedstegenbrug is uitgesteld tot tenminste 2025.’ Gert Jan Vonkeman (D66) had daarom gevraagd om de brief en het raadsvoorstel gezamenlijk te bespreken. ‘Als we het regionaal niet kunnen oplossen moet we maar bij Den Haag aan de bel trekken,’ was zijn noodkreet. Het gaat om twee projecten en dat is de oorzaak van het probleem. Twee projecten die door verschillende bestuurlijke organen moeten worden gerealiseerd. De beperking van de maximale belasting van 20T i.p.v. 40T is slecht voor de ondernemers en slecht voor het milieu omdat er moet worden omgereden.

De danspaleisrotonde wordt gerealiseerd onder de verantwoordelijkheid van de Provincie Overijssel. Die betaalt en huurt een aannemer in, die aan de slag kan als het bestemmingsplan is aangepast. En Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor de vervanging van de Vloedstegenbrug. Deze landelijk werkende organisatie heeft dus pas in 2025 geld en mankracht beschikbaar voor het herstel van de brug.

Wethouder Jan-Herman Scholten is het helemaal met de raad eens. Het afgelopen jaar zijn er regelmatig gesprekken en contacten geweest met Rijkswaterstaat Oost Nederland om het herstel van de Vloedstegenbrug naar voren te halen. Rijkswaterstaat zegt dat ze onvoldoende geld en mankracht hebben om het project te versnellen. Op 12 december is er opnieuw een gesprek met Rijkswaterstaat en de provincie om te proberen de zaak in beweging te krijgen. ‘We moeten af van de uitspraken ‘het zit in de planning.’ Wij willen en datum horen. Het kan toch niet zo moeilijk om zijn daar een brug, die geen eyecatcher hoeft te zijn te realiseren,’ betoogt Wethouder Scholten. Hij zegde toe in het komende overleg ‘zijn stinkende best te zullen doen’ om te voorkomen dat de weg er twee keer uit zal liggen.

De raad en college waren gefrustreerd over de vervanging van de brug. De raad stemde in met de aanleg van de rotonde. Dit voorstel wordt de komende raadsvergadering als hamerstuk geagendeerd.

Meer over politiek in Haaksbergen

Volg het nieuws uit Haaksbergen

Tekst: Bernie Wiegman
Een productie van RTV Sternet