De aanhoudende coronacrisis treft ook de nieuwe Coöperatie De Kappen vol

Aanhoudende coronamaatregelen dwingen de Kappen tot ontslag medewerkers.

Na twee jaar van voorbereiding is de Coöperatie De Kappen op 1 januari van start gegaan. Dat vond plaats op een moment dat de wereld nog steeds onder de coronamaatregelen gebukt gaat. De langdurige lockdown zorgt ervoor dat er ook voor De Kappen geen voorstellingen, geen verenigingsleven, geen verhuur, geen horeca en slechts beperkte opening van de bibliotheek mogelijk is. Dat alles betekent een aanzienlijke vermindering van inkomsten, die onvoldoende zijn voor betaling van huur, personeel en andere vaste lasten. Daarenboven komt de Coöperatie de Kappen niet in aanmerking voor rijkssteun.

Het bestuur van de Coöperatie ziet na de afwijzing van een naar eigen zeggen ‘keurige’ vaststellingsovereenkomst door het personeel op dit moment geen andere optie om de loonkosten te reduceren, dan het ontslag van medewerkers aan te vragen bij het UWV. Deze procedure loopt thans. Op dit moment kan er volgens nog niets gezegd worden over het aantal ontslagen: “Uiterlijk eind april kunnen we een besluit van het UWV verwachten, dan weten we mogelijk meer. Niet alle mensen worden ontslagen, de bibliotheek blijft in ieder geval gedeeltelijk open, ook nu in Corona tijd. Daartoe zijn wij wettelijk verplicht. Het theater, de verhuur en de horeca functie liggen nu evenwel stil.”

Wat betekent dit voor De Kappen? Gedurende de lockdown blijft de bibliotheek beperkt open. Het bestuur van de Coöperatie gaat er daarnaast van uit dat na 1 september De Kappen weer geheel of gedeeltelijk open zal gaan. Mochten voor die tijd mogelijkheden ontstaan voor activiteiten in het theater of andere faciliteiten, dan worden daarvoor oplossingen gezocht in nauwe samenspraak met vrijwilligers en andere Kulturhusen in de regio die in vergelijkbare omstandigheden verkeren.

Kijk voor meer informatie op de website van de Kappen

Lees meer over ondernemen in Haaksbergen

Meer nieuws over Haaksbergen

Tekst: Michel van der Voort
Foto: Kevin Damhuis
Een productie van RTV Sternet