De kunst en cultuursector in Haaksbergen bundelt haar krachten!

Doe mee en sluit je aan bij de Cultuur Coalitie Haaksbergen.

Doelgroep

Muziekverenigingen, koren, schilder-, foto- en filmclubs, toneel- en dansverenigingen, erfgoed instellingen etc. die essentieel zijn voor het aantrekkelijk wonen, werken en vrijetijdsbesteding in Haaksbergen.

Wat is er aan de hand?

Momenteel ervaart een deel van de organisaties in de Kunst & Cultuursector problemen in het overeind blijven. Een greep uit deze problemen: een groot aantal leden stopt er mee, het werven van nieuwe leden en bestuursleden levert amper iets op, de groep vergrijst, er zijn onvoldoende vrijwilligers en een deel van de mensen wil niet meer structureel meedoen aan een koor, toneel- of muziekvereniging.

De coronapandemie speelt hier zeker mee, maar belangrijker nog zijn de elkaar steeds sneller opvolgende veranderingen in de samenleving. Dit leidt tot andere en van elkaar verschillende leefstijlen, andere manieren van communiceren en andere behoeften en wensen. Deze veranderingen leiden tot de urgentie van innovatie. Maar dit is gemakkelijker gezegd dan gedaan.

Wat kunnen wij er aan doen en wat denken wij te bereiken?

De ultieme doelstelling is om samen een grotere actievere cultuurdeelname te bereiken voor iedereen jong en oud, ongeacht achtergrond. Dit bleek in eerste instantie best lastig.

De volgende vragen/opmerkingen kwamen voorbij:
• Wil ik hier wel energie in steken en wat levert het dan precies op?
• We zijn nu te druk om weer op te starten!
• Snoepen we dan niet elkaars leden af?

In alle openheid is dit besproken en wordt steeds meer duidelijk dat we elkaar kunnen versterken en helpen. Denk aan: gezamenlijk communicatieplatform, aanspreekpunt voor de gemeente, helpen met het opzetten en organiseren van projecten waarbij bijvoorbeeld meerdere kunstvormen gecombineerd worden, gezamenlijk behoeftenonderzoek onder verschillende doelgroepen in Haaksbergen, bestuurstaken delen, inzet van vrijwilligers over meerdere organisaties, delen van netwerken.

Het begin is er. Nu zijn jullie aan zet.

Om al deze problemen het hoofd te bieden en gebruik te maken van elkaars krachten en mogelijkheden is door een klein aantal organisaties reeds gestart met de Cultuur Coalitie Haaksbergen. Graag roepen we de gehele culturele omgeving op om zich hierbij aan te sluiten om dit uit te bouwen. Maandag 21 februari a.s. om 19.30 uur is de eerste gelegenheid om bij ons aan te sluiten. In Theater De Kappen zal Ferenc van Damme, participatiestrateeg van Studio Vers Bestuur (Provincie Overijssel) hier met ons verder over spreken.

Doe mee en meld je aan via: cultuurcoalitie.haaksbergen@gmail.com

Mocht je niet in de gelegenheid zijn om te komen en wil je toch graag meer informatie hierover, laat dit dan ook weten via bovengenoemd mailadres.

Werkgroep Cultuur Coalitie Haaksbergen

Wim Karreman – ClipperS Crew Singers
Violette Vis – Stichting Muziek Onderwijs Haaksbergen en Stichting NoaberMuziek
Robert Ritmeester – POPsCOOL
Michel van der Voort, Constance van Wolferen – RTV Sternet
Tanja Lammers – Stichting NoaberMuziek en Stichting Hoksebargse Reuring
Ingrid Pinkse, Bennie Wielens – Werkgroep Week van de AmateurKunst
Eléon de Haas – Cultuurmakelaar Haaksbergen

Meer over cultuur in Haaksbergen

Volg het nieuws uit Haaksbergen