VIDEO De Week van Lezen en Schrijven

Van 7 tot en met 13 september is het de Week van Lezen en Schrijven.

Op 8 September is het Wereldalfabetiseringsdag. Die dag is een ideaal moment om aandacht te vragen voor de aanpak van laaggeletterdheid. Daarom is er van maandag 7 tot en met zondag 13 september de Week van Lezen en Schrijven. Tijdens de Week van Lezen en Schrijven wordt er samen met vele honderden partners, zoals gemeenten, bibliotheken, ziekenhuizen, scholen, vrijwilligersorganisaties, extra aandacht gevraagd voor laaggeletterdheid in Nederland.

In Nederland hebben 2,5 miljoen volwassenen moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Vaak hebben zij ook moeite met digitale vaardigheden. Dat heeft grote impact op hun persoonlijke leven. Als je niet goed kunt lezen, schrijven en/of rekenen, vind je minder snel een baan, kun je minder gezond leven en heb je minder grip op je geldzaken. Onder de 2,5 miljoen laaggeletterden zijn 1,8 miljoen 16- tot 65-jarigen die moeite hebben met lezen, schrijven en/of rekenen. Om ervoor te zorgen dat zij allemaal aan de samenleving mee kunnen doen, wordt er gevraagd aan het Nederlandse publiek, taalnetwerken en bedrijven om tijdens de Week van Lezen en Schrijven in actie te komen.

In Haaksbergen vinden wij het erg belangrijk dat iedereen kan lezen, schrijven, rekenen en omgaan met een computer of smartphone.

Voor meer informatie kun je naar www.lezenenschrijven.nl gaan.

Tekst: Iris ten Hoopen
Een productie van RTV Sternet