Domijn geeft meer jongeren én 65-plussers voorrang in Haaksbergen

Beide groepen krijgen voorrang op geselecteerde woningen binnen hun gemeente.

Vanaf 1 april krijgen jongeren in Haaksbergen voorrang op
een aantal geselecteerde woningen in hun gemeente. Vanaf dat moment gaat
voor hen ook een tweehurenbeleid in. Naast de nieuwe regelingen voor
jongeren, breidt Domijn de voorrangsregeling voor 65-plussers uit. Zo
wil de corporatie voor beide groepen extra kansen scheppen om te blijven
wonen in hun dorp. De voorrangsregels zijn een pilot die loopt tot 2025.

Voorrang voor jongeren uit Haaksbergen

“We vingen de afgelopen tijd meerdere signalen op uit de gemeente dat
het voor jongeren uit Haaksbergen lastig is om een geschikte huurwoning
te vinden in het dorp. Terwijl zij hier wel graag willen blijven wonen.
Daarom geven we hen vanaf 1 april voorrang op een aantal duplexwoningen
en appartementencomplexen in het dorp.” Vertelt Saskia van der Meer,
Consulent Wonen bij Domijn. Het gaat om de appartementencomplexen aan
het Stiegert, de H. van der Haarstraat en De Passinckhave aan De Braak.
En de duplexwoningen aan Den Esker, De Koamscher, Gentiaan en De Eik.

Eerst krijgen Haaksbergenaren van 18 tot en met 22 jaar voorrang op de
geselecteerde woningen. Deze groep kan hiervoor ook huurtoeslag
aanvragen. Reageren er geen jongeren tussen de 18 en 22 jaar? Dan
krijgen Haaksbergenaren van 23 tot en met 28 jaar voorrang. Als er ook
uit deze categorie geen belangstellenden zijn, wordt er op reguliere
manier geloot. Om te voorkomen dat er in deze wooncomplexen alleen maar
jongeren wonen, geldt de voorrang om en om. Als er een woning met
voorrang is verloot, wordt de eerstvolgende vrijgekomen woning weer op
de reguliere manier toegewezen. Zo worden de kansen eerlijk verdeeld.

Tweehurenbeleid voor jongeren die huurtoeslag nodig hebben

Per 1 april stelt Domijn ook een tweehurenbeleid voor jongeren in. Die
geldt voor de duplex boven- en benedenwoningen aan De Braak en Het
Meuke. Van der Meer legt uit wat dat is: “De huurprijs is bij een
tweehurenbeleid afhankelijk van de leeftijd en het inkomen van de
huurder. Op de website staat duidelijk voor welke woningen dit geldt. En
om welke 2 huurprijzen het dan gaat.”

Jongeren tot en met 22 jaar die afhankelijk zijn van huurtoeslag betalen
een lagere huurprijs tot maximaal 442,46 euro. Hierdoor kunnen zij voor
deze woningen huurtoeslag aanvragen. In alle andere gevallen geldt de
normale, hogere huurprijs.

65+ voorrang voor senioren uit Haaksbergen

Sinds 2020 hebben 65-plussers uit Haaksbergen voorrang op een aantal
geselecteerde woningen in de gemeente. Domijn selecteerde toen 184
woningen, die geschikt zijn om ook op latere leeftijd fijn te blijven
wonen. Nu voegt de corporatie daar De Bouwmeester aan de Vincentstraat
aan toe. Het enige echte seniorencomplex in Haaksbergen. Waar tot nu toe
woningzoekenden uit alle gemeenten op konden reageren. Met als resultaat
dat 65-plussers uit Haaksbergen geregeld achter het net visten. Vanaf 1
april komt daar verandering in. En krijgen woningzoekenden van 65 jaar
en ouder uit Haaksbergen dus ook voorrang in dit appartementengebouw.

Kijk voor meer informatie op de website van Domijn

Volg het nieuws in Haaksbergen