Droogte in HaaksbergenDe gemeente probeert zoveel mogelijk groen te behouden.

Hoewel de weergoden afgelopen dagen een paar keer flink huis hielden is het nog steeds veel te droog in Twente. Vooral op de hogere zandgronden is de situatie zorgelijk, zoals in Haaksbergen. Het gemeentelijk groen heeft er flink onder te lijden. Bomen, struiken en gras hebben het moeilijk. Nieuwe beplanting en zomergoed krijgen water toegediend.

De droogte is reden voor de waterschappen om een verbod af te kondigen op het onttrekken van water uit sloten, beken en vijvers voor bijvoorbeeld het bewateren van gemeentelijk groen of agrarische akkers. Dat verbod ging woensdag 10 juni in. Het is nog wel mogelijk om grondwater om te pompen. Dat doet de gemeente daarom ook. Maar dan wel met mate, zodat er net genoeg is om jonge bomen, zomergoed en perkjes te behouden. Elke dag is een beperkt rantsoen beschikbaar voor gemeentelijk groen. Waar sprake is van groenadoptie is de buurt zelf aan zet om het geadopteerde perk indien mogelijk te besproeien. Mensen zijn daarover al geïnformeerd.

Schade
Duidelijk is dat de droogte van de afgelopen jaren schade aanricht. Bepaalde boomsoorten, zoals beuken en berken, hebben het moeilijk. Sommige struiken en bomen begeven het zelfs. Er komen steeds meer meldingen van dode bomen in het buitengebied. Gevaarlijke situaties worden direct opgelost, in andere gevallen kan het snoeien van dood hout wachten tot de volgende snoeironde. Bepaalde bomen zullen net als vorig jaar uit zelfbescherming hun blad laten vallen. Het gros daarvan zal volgend voorjaar wel weer uitlopen, maar duidelijk is dat dit niet meerdere groeiseizoenen achter elkaar moet gebeuren.

N18
De gemeente ontvangt regelmatig meldingen over dode bomen om en nabij de nieuwe N18. Rond de nieuwe weg zijn in 2018 veel jonge bomen geplant, vaak ter compensatie van bomenkap vooraf. Al deze bomen zijn op dit moment nog eigendom van Rijkswaterstaat, die ook verantwoordelijk is voor het onderhoud en het geven van water.