Epi Winkelhuis van ‘Laat Haaksbergen Niet Zakken’ blijft strijdbaar

De strijd van LDHNZ gaat gewoon door. Het comité is inmiddels uitgebreid van 5 naar 11 leden en de naam van de stichting, ‘Laat de Hoeve niet zakken’ is inmiddels gewijzigd in LHNZ: Laat Haaksbergen Niet Zakken.

De staatsecretaris van Economische Zaken mag dan de omgevingsvergunning (na de ‘verklaring van geen bedenkingen’ door de Raad van Haaksbergen) en de winningsvergunning voor de zoutwinning door Nobian hebben afgegeven, de strijd van LDHNZ gaat gewoon door. Het comité is inmiddels uitgebreid van 5 naar 11 leden, want er zijn 6 betrokkenen bij gekomen onder meer uit het gebied Hassinkbrink. De naam van de stichting: Laat de Hoeve niet zakken is inmiddels gewijzigd in LHNZ: Laat Haaksbergen Niet Zakken. Simpelweg, omdat de initiatiefnemers van mening zijn dat het niet uitsluitend om het woongebied De Hoeve gaat, maar om een aanmerkelijk groter terrein, waarop zich in de toekomst onacceptabele ontwikkelingen (lees ‘schade’) zouden kunnen voordoen.

Strijdvaardig en groter comité

Epi Winkelhuis, één van de bestuursleden en woordvoerder van de Stichting, toont zich strijdvaardig en duidelijk. ‘Zoutwinning op deze manier en in deze tijd vinden wij niet verantwoord. Het mag dan zo zijn, dat de Gemeenteraad van Haaksbergen, na de interventies van Wientjes en ten Broeke (de gespreksleider in de eindfase) alsnog is overgegaan tot een verklaring van geen bedenkingen (voldoende om de besluitvorming voor de staatssecretaris mogelijk te maken), wij zijn het er niet mee eens en we zijn bovendien van mening, dat we daar goede argumenten voor hebben. Waarbij we vooral kijken naar de risico’s, die zich over tien jaar voor kunnen doen. Bedenk vooral ook dat hier sprake zal zijn van veel grotere cavernes (weliswaar heeft Nobian het aantal beoogde cavernes fors teruggebracht) dan ooit eerder toegepast zijn’.

Winkelhuis stelt, dat in de stichting nu ruim voldoende kennis beschikbaar is om de juridische strijd nu aan te gaan. ‘We denken geen dure advocaten nodig te hebben. Mocht dat toch zo zijn dan wil de gemeente Haaksbergen die wellicht financieren uit het aanstaande omgevingsfonds (het fonds, dat Nobian aan de gemeente beloofd heeft met een jaarlijkse bijdrage van ongeveer 3,75 miljoen)’ zegt hij er met gevoel voor humor bij. Want het comité voelt zich behoorlijk verraden door de gemeenteraad, die eerder niet van plan was om een verklaring van geen bedenkingen af te geven, maar ‘omging’ nadat allerlei deskundigen (inclusief Nobian) geruststellende verklaringen hadden afgegeven.

Inmiddels heeft het actiecomité besloten ook in gesprek te gaan met de Nationale Ombudsman, die met zijn staf op dit moment op bezoek is in Overijssel en keukentafelgesprekken voert om te inventariseren welke ‘misstanden’ er hier aan de orde zijn.

Heiligerlee

Winkelhuis attendeert nog op twee, zijns inziens uitermate relevante zaken: de ervaringen bij het zoutwinningproject Heiligerlee in Groningen en het feit dat in Overijssel 400 eerder aangelegde cavernes nog steeds niet van goedgekeurde afsluitplannen zijn voorzien. ‘Er zijn ook best veel lekkages met pekel geconstateerd en bij Heiligerlee (grenst aan het gaswinningsgebied) zijn wel degelijk onacceptabele verzakkingen geconstateerd. En wat het Ministerie dan doet is heel simpel: als de normen voor de verzakking overschreden zijn, worden de normen opgerekt.

Buitenlandse investeerders

Winkelhuis is in alle opzichten strijdvaardig. ‘Kijk’, zegt hij ‘Nobian mag dan voortgekomen zijn uit een Nederlands bedrijf (Akzo), het gaat nu wel degelijk om twee buitenlandse eigenaarsinvesteerders, die ‘onze grond’ leeghalen en ermee stoppen als het niet meer loont en geen echt wettelijk vastgelegde nazorgplicht hebben. Die 400 instabiele cavernes moeten nog worden afgesloten, afsluitplannen moeten nog worden goedgekeurd. En is daar eigenlijk wel geld voor gereserveerd? Wij blijven onze bedenkingen houden met betrekking tot stikstofuitstoot tijdens de bouw en productie. Ook binnen de verleende vergunning zitten open einden, onder meer voor de gevolgen van de waterhuishouding. En natuurlijk: ook bij ons speelt wantrouwen richting de overheid ook mee. Kijk naar de manier waarop er omgegaan is met de gaswinning in Groningen, kijk naar de huidige ontwikkelingen rond Tata Steel. Geld geeft in dat soort projecten toch de doorslag’.

Volg de politiek uit Haaksbergen

Volg het nieuws uit Haaksbergen

Interview en tekst: Ton van Rijswijk
Een productie van RTV Sternet