Er wordt maandag geen afval opgehaaldContainers worden geleegd op 13 februari in plaats van op 8 februari.

De komende week wordt extreem winterweer verwacht. Door deze weersomstandigheden kan Twente Milieu niet al haar diensten veilig uitvoeren.

In verband met de uitzonderlijke weersverwachting worden de containers op maandag 8 februari niet geleegd. De verwachting is dat die zaterdag 13 februari wel geleegd kunnen worden. Het is ook voor de rest van de dienstverlening onzeker wat er wel of niet uitgevoerd kan worden. Veiligheid voor medewerkers en inwoners staat voorop!

Twente Milieu doet haar best om de komende week de verzamelcontainers in de wijken te blijven legen. Ook de Afvalbrengpunt blijft (zoals het er nu naar uitziet) open. De inwoners wordt wel gevraagd om het afval zoveel mogelijk thuis te bewaren.

Bij gladheidsbestrijding ligt de prioriteit bij het sneeuw- en ijsvrij houden van invalswegen zodat stad en dorp te bereiken zijn. Met name ook voor de hulpdiensten. www.haaksbergen.nl/Gladheidbestrijding

Kijk voor actuele informatie op  twentemilieu.nl/winterweer