Financieel herstelplan Gemeente Haaksbergen

De gemeente organiseert inspraakavonden.

Eerder publiceerden wij dat de gemeente aan de slag is gegaan met het opstellen van een financieel herstelplan. Uiterlijk in juli moet dit plan klaar zijn. Hoe staat het er nu voor? En wanneer horen inwoners hier meer over? Lees hier meer over de stand van zaken.

Zoals bekend staat de gemeente onder preventief toezicht van de provincie. De uitgaven zijn groter dan de inkomsten en reserves zijn er niet meer. In een financieel herstelplan gaat de gemeente aangeven hoe de financiƫn de komende jaren weer op orde gebracht worden. Over de totstandkoming van dit plan vindt iedere maand overleg met de provincie plaats. De komende weken gaan nu ook de diverse fracties uit de gemeenteraad aan de slag met het herstel.

Kleur bekennen

De raad heeft geen gemakkelijke opgave. De politieke partijen moeten de komende weken kleur bekennen. Ze moeten aangeven wat de gemeente de komende jaren per se moet blijven doen, wat minder kan en wat helemaal niet meer hoeft plaats te vinden. De politici worden hierbij geholpen door informatie die ambtenaren hebben aangeleverd. Uit die informatie blijkt opnieuw duidelijk dat inkomsten en uitgaven niet in evenwicht met elkaar zijn. Kortom, alle ballen kunnen niet in de lucht blijven. Er moeten er een paar tussenuit. Daarom gaan de fracties nu kaders aangeven: wat wel, wat niet.

Inspraakavonden

De kaders van de raad zijn voor het college van burgemeester en wethouders belangrijke uitgangspunten, waarbinnen het college het herstelplan verder kan uitwerken. Op het moment dat dit is gebeurd – medio mei – komen er ook inspraakavonden voor inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Het college nodigt ook de gemeenteraad uit voor deze avonden. De gemeenteraad heeft dan de gelegenheid om reacties vanuit de gemeenschap te betrekken bij de definitieve besluitvorming over het financieel herstelplan. Daarin komt te staan hoe de gemeente Haaksbergen de komende jaren de financiĆ«n weer op orde brengt en ook op orde houdt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *