Financiële situatie Gemeente Haaksbergen rooskleurig

De Gemeente Haaksbergen houdt naar verwachting 1,9 miljoen euro over.

De gemeente Haaksbergen houdt eind 2021 naar verwachting 1,9 miljoen euro over, terwijl in de Begroting 2021 nog rekening was gehouden met een overschot van 100.000 euro. Dat blijkt uit de Eindejaarsrapportage 2021. De nadruk van het gemeentelijk beleid lag ook in 2021 op herstel. “Uitvoering van het financieel herstelplan en een strak financieel regiem hebben ons geholpen”, aldus wethouder Financiën Louis Koopman. “Net als de verkoop van gemeentegrond. Maar het méést van alles hebben we baat bij de hogere Algemene Uitkering die we dit jaar van het Rijk mochten ontvangen.” Hij plaatst daar gelijk een kanttekening bij. “We moeten blijven werken aan een degelijke financiële gesteldheid!”

De gemeente Haaksbergen is al enige tijd bezig met een verbeterprogramma. Eén van de doelen van dit programma is het op orde krijgen van de financiën. Hoewel de gemeente dit jaar 1,9 miljoen euro meer inkomsten dan uitgaven heeft en onlangs ook een sluitende begroting voor 2022 presenteerde, is Haaksbergen zeker nog niet financieel gezond. “We blijven daarom de komende jaren jaarlijks een miljoen euro toevoegen aan de Algemene Reserve”.

Lobbywerk

Het jaarresultaat over 2021 is de uitkomst van enerzijds ontwikkelingen waarop de gemeente geen invloed heeft en van anderzijds eigen beleid en keuzes. Zo kreeg de gemeente 900.000 euro extra van het Rijk en heeft het coronavirus gezorgd voor minder uitgaven op diverse terreinen. Bijvoorbeeld doordat er minder mensen naar de dagbesteding gebracht hoefden te worden. Verder verkocht de gemeente grond aan de Jumbo en Albert Heijn voor de aanleg van parkeerplaatsen. Dat leverde een bedrag van ongeveer 600.000 euro op dat wordt gebruikt voor het aantrekkelijker maken van de kop van de Stationsstraat. Koopman ziet de extra bijdrage van het Rijk als het resultaat van intensief lobbywerk vanuit de gemeenten richting Den Haag. “Ik ben blij dat we daar nu gezien worden.”

Corona

Ook in 2021 had het coronavirus een enorme weerslag op inwoners, bedrijven, verenigingen en organisaties. Met geld van het Rijk kon de gemeente misgelopen inkomsten compenseren. De gemeente fungeerde feitelijk als doorgeefluik richting bijvoorbeeld sportaccommodaties en culturele instellingen. Er is nog coronageld (650.000 euro) beschikbaar, dat de gemeente voorlopig reserveert voor het geval er nieuwe vragen om bijstand komen.

Versterken organisatie

Haaksbergen is dit jaar ook aan de slag geweest met het versterken van de organisatie, een tweede belangrijk doel van het opgestelde verbeterprogramma. De gemeente is bijvoorbeeld van plan om op het terrein van IT (informatietechnologie) samen te werken met de gemeente Hengelo. Dat is van belang om de kwetsbaarheid te verminderen. Binnenkort neemt de gemeenteraad er een definitief besluit over. Tot dusver is wethouder Koopman tevreden over het financiële boekjaar. “Het gaat steeds iets beter met de gemeente Haaksbergen. Laten we die lijn voortzetten en blijven koersen op een financieel en organisatorisch gezonde gemeente, óók op de langere termijn”.

Lees hier de gehele eindejaarsrapportage


Kijk voor meer informatie op de website van de Gemeente Haaksbergen


Volg het nieuws uit Haaksbergen