Gemeentelijke financiën in 2020 tot nu toe redelijk in de pas

Afvalverwerking is een grote financiële tegenvaller.

Het college van B&W geeft in de eerste bestuursrapportage 2020 een stand van zaken van beleidsmatige en financiële ontwikkelingen over de eerste helft van dit jaar.

2020 Stond en staat in het teken van financieel herstel. Daarvoor is een meerjarenplan opgesteld en een nieuwe begroting 2020 vastgesteld. Deze begroting laat zien dat de gemeente dit jaar 1,2 miljoen euro meer uitgaven heeft dan er inkomsten zijn. Daar komt nu een bedrag van 43.000 euro bij, zo blijkt uit de Bestuursrapportage. Het lukt grotendeels om financiële tegenvallers op te vangen met gunstige resultaten.

De grootste financiële tegenvaller waar de gemeente mee geconfronteerd wordt zijn de extra kosten die gemaakt moeten worden voor afvalverwerking. Het komt namelijk vaak voor dat afval van plastic, metalen en drankenkartons (pmd, dat de oranje container in gaat) niet goed genoeg is voor recycling. Het is te vaak vervuild met andere soorten afval, zoals gft en restafval. Dat kost de gemeente extra geld, terwijl recycling normaal gesproken juist zorgt voor extra geld in het laatje. Overigens is de slechte kwaliteit van het pmd-afval geen typisch Haaksbergs probleem. Dit speelt in heel Twente. Meer voorlichting en inspectie kan in Haaksbergen leiden tot een betere afvalscheiding.

De gemeente heeft ook te maken met de financiële effecten van het coronavirus. Corona gaat de gemeente geld kosten, maar hoeveel precies is nog onduidelijk. Dat is bijvoorbeeld erg afhankelijk van de ontwikkeling van de economie, de werkloosheid en het aantal bijstandsuitkeringen. Ook heeft de gemeente minder inkomsten uit toeristenbelasting. Tegelijkertijd waren er ook minder uitgaven. Evenementen gingen niet door, waardoor bijvoorbeeld schoonmaak en handhaving niet nodig was. Eerder dit jaar heeft de Rijksoverheid de gemeenten geholpen met een extra bijdrage vanwege de uitgaven in verband met het virus. Het is nog onduidelijk of alle gemeentelijke uitgaven vergoed zullen worden door het Rijk.

De gemeente kan de onvoorziene uitgaven grotendeels opvangen door de Algemene Uitkering van het Rijk. Die valt dit jaar gunstig uit voor Haaksbergen met 560.000 euro meer dan waar rekening mee was gehouden. Verder levert de uitgavenstop die de gemeente begin dit jaar instelde 92.000 euro op. De uitgavenstop houdt in dat alleen noodzakelijke uitgaven gedaan worden.

De uitgaven op het gebied van welzijn en zorg zijn in lijn met wat de gemeente al had voorzien. De kosten in het zogeheten sociaal domein zijn hoog en vaak onvoorspelbaar. De gemeente krijgt echter langzamerhand meer grip op de uitgaven. De gemeenteraad besloot voor de zomer 500.000 euro extra beschikbaar te stellen voor personele uitgaven. Die blijven daardoor in de pas en vacatures worden ingevuld. Op woensdag 30 september discussieert de gemeenteraad over de Eerste Bestuursrapportage 2020.

Meer informatie is te vinden op de website