Hengelo regelt ICT voor Haaksbergen

Haaksbergen zelfstandige netwerkgemeente.

Na toestemming van de raad zal de gemeente Haaksbergen vanaf 1 januari 2022 toetreden tot de ICT-samenwerking, zoals de gemeente Hengelo die al jaren heeft met de gemeente Oldenzaal en SWB Midden Twente. De samenwerking houdt in dat Hengelo in de loop van 2022 de taken op ICT-gebied gaat overnemen van Haaksbergen. Dit is de uitkomst van een traject waar de gemeenten samen mee bezig zijn sinds oktober 2020. Het is voor Haaksbergen een belangrijke stap in het versterken van de bedrijfsvoering van de gemeentelijke organisatie.

De Colleges van B en W van Haaksbergen en Hengelo leggen de voorgenomen samenwerking voor aan de gemeenteraden van Haaksbergen, Hengelo en Oldenzaal en het algemeen bestuur van SWB Midden Twente. Vervolgens nemen zij nog dit jaar een definitief besluit over de samenwerking.

Voordelen regionale samenwerking

Een stevige ICT-infrastructuur vormt de basis voor goede en betrouwbare dienstverlening. Als zelfstandige netwerkgemeente heeft Haaksbergen de keuze gemaakt om op dit gebied het wiel niet opnieuw uit te vinden, maar de samenwerking in de regio te zoeken.

Voor de gemeente Hengelo is zo’n samenwerking niet nieuw. Ook voor gemeente Oldenzaal en de SWB Midden Twente wordt de ICT-dienstverlening door gemeente Hengelo uitgevoerd. De ervaringen die hiermee opgedaan zijn, waren positief: deze regionale samenwerking blijkt voordelen te hebben voor alle partijen. Haaksbergen treedt nu toe tot dit bestaande succesvolle samenwerkingsverband. De werkwijze op ICT-gebied binnen de gemeente Hengelo verandert inhoudelijk niet door deze samenwerking.

Haaksbergen zelfstandige netwerkgemeente

Burgemeester Rob Welten van Haaksbergen benadrukt nog eens dat deze samenwerking een mooie stap is om het doel van de zelfstandige netwerkgemeente Haaksbergen te bereiken. Door het uitplaatsen van de ICT-taken verkleint Haaksbergen de kwetsbaarheid op dat gebied en wordt de continuïteit in de dienstverlening verstevigd.

Volg het nieuws in Haaksbergen