Het juryrapport van Han Pape

Waarom Rob Welten volgens de Roskam de beste bestuurder Twente van 2020 is.

Bij de verkiezing door opiniewebsite ‘de Roskam’ van de Top 25 beste bestuurder van Twente over het jaar 2020 is burgemeester Welten van de gemeente Haaksbergen op de eerste plek geëindigd. Hij was afgelopen jaar de beste van alle burgemeesters en wethouders. Ook voorgaande jaren vertoefde Welten in de bovenste regionen van de Top 25. De integrale motivering om hem dit jaar tot winnaar uit te roepen staat in de onderstaande motivatie:

” Het verhaal wil dat Rob Welten op een haar na de baan als commissaris van de koning in Overijssel aan zich voorbij zag gaan en dat verhaal wil ook dat de Provinciale Staten na de Twentse commissaris Bijleveld opteerde voor een kandidaat uit de IJsselstreek, wat medio 2018 leidde tot de keuze ten faveure van burgemeester Heidema van Deventer. Het klopt in elk geval dat Welten het in Borne wel gezien had. Hij wilde hoe dan ook weg.

Een benoeming tot commissaris des konings had voor Welten de cirkel gesloten, want de zuiderling Welten kwam medio de jaren negentig naar Overijssel om opperhoofd te worden van het kabinet van toenmalig commissaris Jan Hendrikx. Hij kwam enige jaren en een paar banen later terug in het provinciehuis als politicus, als fractievoorzitter van het CDA. Dat was in 2006 de springplank naar het wethouderschap van Oldenzaal, maar drie jaar later al zette hij met succes zijn zinnen op het burgemeesterschap, en het werd Borne omdat deze gemeente vacant kwam.

Welten ging in 2009 enthousiast aan de slag in het dorp der Melbuuln in afwachting van iets groters. Dat diende zich evenwel niet aan, tot Bijleveld twee jaar geleden minister werd en de stoel van des konings commissaris in Zwolle vrijkwam. Dat schip voer Welten dus om geografisch-politieke redenen voorbij. Dat was temeer jammer daar Welten het in Borne na anderhalve termijn wel zat was. Hij werd in Borne steeds vaker deel van een probleem (megaprojecten als tunnelplannen, structuurschetsen, sociale ellende en enorme lastenverzwaringen) dan het begin van een oplossing.

Welten wilde hoe dan ook weg en Heidema bood de uitweg. Wie het initiatief nam is het geheim van de Luttenbergstraat te Zwolle, maar Heidema wist dat Welten wilde nokken en dat Haaksbergen alleen zelfstandig kon blijven als de ambtsketen aan een krachtpatser zou toevallen: één en één is twee. En zo werd Welten burgemeester van de gemeente die de Ster van Twente heet te zijn. Het rommelde al een jaar of tien in bestuurlijk Haaksbergen. De hoogste tijd voor een sterke én slimme burgemeester met een natuurlijk overwicht. En met zowel kennis als kennissen. En een enorm netwerk, in Twente, Overijssel en Den Haag. En het gaat de goede kant op met Haaksbergen, mede door zware bezuinigingen in gang te trekken, moeilijke knopen door te hakken en investeringen te spreiden.

Bovendien weet Welten dat de ambtelijke organisatie op niveau moet zijn, met name doordat hij dat in Borne aan anderen overliet, wat hem aan het Dorsetplein duchtig op de emmer vroor. Hij heeft in Haaksbergen afgelopen jaar de ambtelijke kussens flink opgeschud en kwam tot de conclusie dat je met één keer Toet verder komt dan elke dag tijd verkwisten met tuut-tuut-tuut. “

Kijk voor meer informatie op de website van de Roskam

Kijk hier voor meer over Politiek in Haaksbergen