IVN geeft Cursus LandschapGidsenOpleiding

De IVN (Instituut Voor Natuureducatie) afdelingen Enschede en Haaksbergen bieden u de mogelijkheid om deel te nemen aan de IVN LandschapsGidsenOpleiding.

LandschapsGidsenOpleiding

Heeft u altijd wel wat meer willen weten over de natuur? Zoals bijvoorbeeld de levenscyclus van het heide-blauwtje (een intrigerende vlinder), het ontstaan van de Lonnekerberg (prehistorie), de activiteiten in het Lankheet of de samenwerking van schimmels en bomen? Vindt u het leuk om daarover met anderen te praten en activiteiten te organiseren? Dan is dit uw kans!

De IVN (Instituut Voor Natuureducatie) afdelingen Enschede en Haaksbergen bieden u de mogelijkheid om deel te nemen aan de IVN LandschapsGidsenOpleiding. Deze afdelingen van het IVN organiseren namelijk samen een interessante opleiding (september 2022 tot begin juni 2023) waarin al deze vragen en nog veel meer zullen worden beantwoord.

IVN heeft vrijwilligers nodig

Deze opleiding is voor u en voor iedereen met een hart voor de natuur. Zeker als u zich wilt inzetten voor IVN-natuuractiviteiten, bijvoorbeeld als wandelgids, bij een Heemtuindag of bij het organiseren van natuur-activiteiten voor kinderen en volwassenen.

De opleiding

U leert over onderwerpen als het ontstaan van het landschap, de wisselwerking tussen de natuur en de omgeving, de ecologie en de flora (planten) en de fauna (dieren). Ook leert u hoe u kennis kunt overbrengen of een natuuractiviteit kunt organiseren. Tijdens in totaal 25 bijeenkomsten worden deze onderwerpen zowel theoretisch (in het leslokaal) als in (praktijk) het veld rondom Haaksbergen en Enschede onderwezen. Een jaar vol uitdagingen en verrassingen. En aan het eind krijgt u een IVN certificaat.

Donderdagavond de theorie en zaterdagochtend de praktijk

Er zijn 2 algemene modules, 10 theoretische modules en 13 praktijkmodules. De theoretische modules worden 1x per 2 weken afwisselend in Enschede en in Haaksbergen gehouden op donderdagavond. De praktijkmodules worden ook 1 x per 2 weken op zaterdagochtend gehouden.

Het aantal deelnemers van de opleiding is, gelet op de gerichte kennisoverdracht, beperkt. IVN blijft voorzichtig, de corona problematiek speelt hierbij nog steeds een rol.

Informatie avond

De informatieavond is gepland op 21 april 2022. De volgende details worden besproken: opzet, rooster, leermateriaal, de do’s en don’ts van het gidsen, de (geringe) kosten. Ook kunt u alvast kennis maken met enkele docenten. Wacht niet te lang met het doorgeven van uw interesse, want vol is vol.

Kijk voor meer informatie op de website van IVN

Volg het nieuws uit Haaksbergen