Jaar in jaar uit bij ’t Gilde Haaksbergen

‘t Gilde is trots op zijn vrijwilligers.

Corona heeft ook bij ’t Gilde Haaksbergen geresulteerd in het stoppen van allerlei activiteiten, zoals het klussen in de Hobbywerkplaats, het Repair Café, de workshops houtbewerken voor volwassenen en de workshops elektronica voor kinderen. Jammer voor al de bezoekers, maar ook voor de vrijwilligers.

Maar de Klussendienst kon gelukkig haar taken blijven uitvoeren, dat wil zeggen het tuinonderhoud kon blijven doorgaan. Er kunnen nu immers geen klussen binnenshuis meer opgepakt worden.

Bij mensen in Haaksbergen die niet in staat zijn een klus te klaren in de tuin en ook niet over voldoende financiële middelen beschikken om deze uit te besteden, bleef ’t Gilde uitkomst bieden. De duur van een klus is maximaal 3 uur.
Een groep van 5 coördinatoren ontvangt wekelijks de door de Noaberpoort getoetste en goedgekeurde aanvragen en verdeelt deze onder de ca. 20 vrijwilligers.

Onze mensen komen alleen, ze komen nu niet binnen voor een gezellig kopje koffie, maar doen gewoon waar ze vrijwilliger voor zijn: helpen waar nodig is.

In de afgelopen 10 jaar hebben onze mensen heel goed en belangrijk werk gedaan voor de maatschappij. Er blijkt een behoefte te bestaan aan hulp.

Daar waar ’t Gilde inmiddels haar 25 jarig bestaan heeft gevierd, zijn er pas van de afgelopen 10 jaar gegevens verzameld over het aantal aanvragen voor de Klussendienst.
Er zit een stijgende lijn in de aantallen klussen vanaf 2010. Waar in 2010  het aantal 120 was,  liep dat tot uiteindelijk op tot 240  in het jaar 2019. Ondank alle beperkingen zijn tot nu toe in 2020 al 177 klussen uitgevoerd.
Het totale aantal in de afgelopen 10 jaar is 1798. Een respectabel aantal.Het is niet uit te drukken hoeveel waarde gehecht mag worden aan deze Klussendienst.

Alle lof voor de mannen die onopvallend, en in de anonimiteit blijven, geen waardering vragen, maar het wel hebben verdiend!
 ’t Gilde is trots op deze mensen.

Neem voor meer informatie contact op met de Noaberpoort Haaksbergen
(telefoon 053-5734589) of neem een kijkje op de website www.gildehaaksbergen.nl