Kan de gemeenteraad overtuigd worden om De Kappen te redden?

Donderdag 7 juli is het erop of eronder voor de Kappen, een extra raadsvergadering hakt dan de knoop door.

Het bestuur van de Kappen heeft aanvullende informatie aangeleverd voor de extra raadsvergadering van donderdag 7 juli. Extra informatie die de gemeenteraad zei te willen hebben om een besluit te kunnen nemen over de financiële bijdrage die nodig is om De Kappen overeind te houden. Of de geleverde informatie voldoende is moeten we afwachten.

Ook twee andere organisaties hebben zich met een brief aan de raad in de discussie gemengd. Het gaat om de onlangs opgerichte Cultuur Coalitie Haaksbergen en Het Haaksbergs Onderwijs Overleg.

Bodemloze put of niet?

De extra financiële informatie die de Coöperatie De Kappen aangeleverd heeft is een herhaling van hetgeen in de afgelopen raadsvergadering reeds bekend was. Over 2022 dreigt een tekort van 181.000 euro en er is nog een huurschuld aan de gemeente van 112.000 euro. Een totale schuld van 293.000 euro waardoor De Kappen failliet dreigt te gaan.

De vraag is: vindt de gemeenteraad dit voldoende? Want de raad wilde een toekomstvisie zien om er zeker van te zijn dat het geld niet in een bodemloze put terecht zou komen, zodat De Kappen volgend jaar weer met een verzoek om een extra financiële bijdrage bij de gemeente zou aankloppen. Maar van een visie of een beleidswijziging is in de financiële stukken van de Kappen niet veel terug te vinden. Ook over het aanboren van nieuwe financiële bronnen of extra bezuinigingen wordt niet gesproken.

Einde bibliotheek Haaksbergen?

De financiële informatie van De Kappen gaat vergezeld van twee brieven uit de culturele en onderwijssector met het dringende verzoek De Kappen overeind te houden.

Het Haaksbergs Onderwijs Overleg (H 2 0) betoogt dat De Kappen “een ontmoetingsplek is waar alle Haaksbergenaren op diverse gebieden elkaar treffen en zich kunnen ontwikkelen.” Het is de plaats waar onderwijs en cultuur samen komen. Bij het ten ondergaan van De Kappen komt er ook een einde aan de bibliotheekvoorziening in Haaksbergen. Kennis maken met kunst en literatuur vervalt dan, zodat de inwoners van Haaksbergen “hun toevlucht moeten zoeken tot een bibliotheek in de omgeving.”

Pleidooi voor een Kappen Nieuwe Stijl

De Cultuur Coalitie Haaksbergen (CCH) betoogt dat in De Kappen “veel meer plaatsvindt dan kunst en cultuur alleen.” “Deze ontmoetingsplek vormt samen met iedereen die er komt een spil in de Haaksbergse samenleving.” De CCH wil meedenken over een solide Kunst & Cultuurbeleid, waarin De Kappen een belangrijke plaats inneemt. Ze pleit voor “een nieuw en doortastend bestuur” en is ook bereid om binnen de Kappen de rol van aanjager van innovatie te vervullen. Ook wil de CCH streven naar een gezonde bedrijfsvoering met onder meer gespreide financiering, een “Kappen Nieuwe Stijl”.

Wie betaalt bepaalt

De Kappen, het H 2 O en de CCH zijn van mening dat de Kappen moet blijven bestaan. Haaksbergen zonder De Kappen is een gemankeerde samenleving. De vraag is: zijn de financiële cijfers en de genoemde brieven voldoende om de gemeenteraad aanstaande donderdag te overtuigen? Wie betaalt, bepaalt betekent ook dat de gemeenteraad het laatste woord heeft.

Kijk voor meer informatie op de website van de Kappen

Meer over Cultuur in Haaksbergen

Volg het nieuws in Haaksbergen

Tekst: Bernie Wiegman
Foto: Kevin Damhuis
Een productie van RTV Sternet