Meer meldingen corona in Haaksbergen dan vorige week

Het geringe aantal meldingen van positief geteste Haaksbergenaren van vorige week houdt deze week geen stand. Bovendien grote toename van aantal aangetroffen virusdeeltjes.

Elke week kijkt RTV Sternet terug naar trends in de cijfers van corona in Haaksbergen en vergelijkt de situatie met de Twentse en landelijke situatie. Hier worden vier indicatoren voor gebruikt: het aantal positieve tests, het percentage positieve tests, het aantal virusdeeltjes in rioolwater en de sterftecijfers en ziekenhuisopnames.

Deze week meer gemelde besmettingen dan de vorige vier weken

In de week van van 6 tot en met 11 april zijn bij het RIVM veertig meldingen van positief op COVID-19 geteste Haaksbergenaren binnengekomen. Dat zijn er 25 meer dan vorige week en ruim veertien meer dan het gemiddelde van de vier weken daarvóór.

Omgerekend waren in Haaksbergen afgelopen week 165 meldingen per 100.000 inwoners. Haaksbergen heeft daarmee omgerekend wel nog minder gemelde besmettingen dan het Twentse en het landelijke gemiddelde (Twente 207 per 100.000 inwoners, Nederland 288).

Alleen Almelo en Oldenzaal hadden deze week verhoudingsgewijs minder meldingen dan Haaksbergen.

Percentage positief geteste mensen in Haaksbergen stijgt ook

Het percentage positief getesten is deze week ook gestegen. Van alle Haaksbergenaren die zich van 5 tot en met 11 april hebben laten testen in een teststraat van de GGD was deze week zes procent positief (vorige week 3,5 procent). Voor heel Twente geldt dat 9,3 procent van deze tests positief was. Voor Nederland geeft Rijksoverheid een percentage van 9,6 procent.

In Twente zijn de afgelopen week de meeste tests uitgevoerd in de leeftijdscategorie 20 tot en met 29 jaar. Het percentage positief getesten was het hoogst in de categorie 50 tot en met 59 jaar, gevolgd door de categorie 70 plus.

Grote toename aantal aangetroffen virusdeeltjes in rioolwater

Deeltjes van het coronavirus zijn vaak op te sporen in ontlasting. Het rioolwater bij zuiveringsinstallaties wordt getest op de virusdeeltjes. Het dashboard van Rijksoverheid meldt voor Haaksbergen dat in de week van 5 tot en met 11 april afgerond 535 virusdeeltjes zijn aangetroffen (per 100.000 inwoners, x 100 miljard). Dat is meer dan twee keer zoveel als een week geleden en meer dan acht keer zoveel als twee weken terug. Het is verhoudingsgewijs ook veel meer dan dit cijfer voor Twente (182) en Nederland (286).

Deze week geen aan GGD gemelde sterfgevallen uit Haaksbergen

Om een indicatie te krijgen van de ernst van de besmettingen kan gekeken worden naar het aantal sterfgevallen en ziekenhuisopnames dat aan corona wordt toegeschreven.

Bij GGD Twente zijn afgelopen week geen Haaksbergenaren met een bevestigde coronatest gemeld die zijn overleden. Het laatst gemelde sterfgeval door corona in Haaksbergen was op 10 februari. Voor heel Twente geldt dat er volgens de cijfers de afgelopen week twee patiënten met COVID-19 zijn overleden.

Het werkelijke aantal overleden COVID-19 patiënten is waarschijnlijk hoger, omdat niet alle patiënten getest worden en er geen meldingsplicht geldt voor overlijden aan COVID-19. Van de overleden personen is bekend dat ze corona hadden en zijn overleden, maar het is niet altijd bekend of ze daadwerkelijk aan corona zijn overleden. Er zit vertraging in de dag van overlijden en de dag waarop dit aan de GGD / het RIVM wordt gerapporteerd.

Er is deze week volgens het dashboard van Rijksoverheid ook niemand uit Haaksbergen vanwege corona in het ziekenhuis opgenomen. Voor heel Twente zijn dat er 39 (inclusief directe opname op IC). Dat zijn er acht meer dan een week eerder. De laatste dagen zijn deze cijfers echter niet compleet, omdat meldingen vertraagd binnenkomen. Vorige week is er geen ziekenhuisopname gemeld. Op 31 is er één opname gemeld en de laatst door het dashboard gemelde ziekenhuisopname van een Haaksbergenaar vóór die opname was op 2 maart.

Aantal vaccinaties in Twente

De GGD vaccineert vanaf 15 januari het zorgpersoneel dat werkzaam is in verpleeghuizen en verzorgingshuizen. Vanaf 26 januari is de GGD begonnen met het vaccineren van thuiswonende ouderen. GGD Twente meldt dat tot nu toe 60.065 Twentenaren uit bovenstaande groepen een eerste vaccinatie hebben gehad. Tot nu toe zijn 24.578 Twentenaren uit bovenstaande groepen volledig gevaccineerd.

Het vaccineren gebeurt ook door andere partijen dan de GGD. De rijksoverheid geeft een berekend aantal gezette prikken van 3.182.836 voor heel Nederland, tot en met 12 april. Door de prikpauze met AstraZeneca voor mensen jonger dan 60 jaar is onzeker hoeveel prikken met dit vaccin worden gezet. Daarom is per 7 april in de berekening geen AstraZeneca meegeteld.

Risiconiveau in Twente nog steeds Zeer ernstig

Het risiconiveau voor Twente is Zeer Ernstig. Dit geldt voor alle veiligheidsregio’s in Nederland.

Het risiconiveau wordt elke twee weken bepaald op basis van het aantal ziekenhuisopnames en het aantal positieve testen van dat moment. Het risiconiveau is op 30 maart bepaald.

Reproductiegetal voor het eerst sinds weken onder 1

Het meest recente landelijke reproductiegetal is van 25 maart en bedraagt 0,96. Het getal schommelt al weken rond 1, maar komt de laatste tijd vaker boven dan onder 1 uit. 22 februari was de laatste keer dat het getal onder 1 uit kwam. Het reproductiegetal geeft aan hoeveel mensen gemiddeld besmet worden door één patiënt met COVID-19.

Bekijk het dashboard van Rijksoverheid over Haaksbergen

Bekijk het dashboard van Rijksoverheid over Twente

Bekijk het dashboard van Rijksoverheid over Nederland

Bekijk het dashboard van GGD Twente

Bekijk de uitleg van de cijfers van het dashboard van Rijksoverheid

Bekijk de geldende maatregelen

Tekst en graphics: Hans Dekker

Een productie van RTV Sternet