Memory Vrijheidsmuseum zoekt vrijwilligers voor dialoogcoach

Doel is maatschappelijke thema’s bespreekbaar te maken door middel van dialoog.

Het Memory Vrijheidsmuseum in Nijverdal vertelt het verhaal van de verwoestende werking van oorlog op de maatschappij aan de hand van de 2e wereldoorlog. Het museum wil niet alleen de historische kant van de Tweede Wereldoorlog vertellen, maar ook het verleden én het heden écht samenbrengen. Voor welke keuzes stonden mensen vroeger en hoeveel lijken deze keuzes op die men vandaag de dag moet maken in een samenleving die steeds ingewikkelder wordt. Een samenleving die om maatregelen vraagt, die veel van de democratie en de rechtstaat eisen. Die democratie is echter ook aan het afbrokkelen, het respect voor mensenrechten neemt af, de haat tussen groepen neemt toe, de economische groei stagneert en het gevaar van klimaatrampen stijgt.
Het museum heeft de ambitie mensen juist ook met elkaar verbinden. Hiervoor willen we de dialoog tussen mensen over verschillende thema’s stimuleren, maar ook om hiervoor dialoogbijeenkomsten te organiseren. Daarom willen we als museum nu vrijwilligers gaan opleiden om die dialogen te faciliteren.

Het Memory Vrijheidsmuseum zoekt mensen die willen bijdragen om de komende jaren maatschappelijke thema’s bespreekbaar te maken door middel van de dialoog. Het biedt tegelijkertijd kansen aan mensen die zich hierin verder willen ontwikkelen.

In het eerste halfjaar 2021 zullen een aantal maandelijkse dialoogbijeenkomsten worden georganiseerd door het Platform WO2 Overijssel in het kader van 75 jaar VN. De deelnemers gaan die maandelijkse bijeenkomsten faciliteren waarin hij/zij gaat optreden als dialoogcoach. De dialoogcoach is de voorzitter van een bijeenkomst waarin een thema volgens de principes van de dialoog wordt besproken. De thema’s hebben telkens een maatschappelijke relevantie. Dialoog is een vorm van communicatie die een andere dimensie geeft dan het debat of de discussie. Dialoog werkt verbindend en kent zo zijn eigen principes. Deze leert men tijdens de opleiding en hoe men die vaardigheden kan inzetten bij het faciliteren.

We bieden je het volgende:
• Een opleiding tot dialoogcoach. Deze is gericht op het ontwikkelen van vaardigheden om een gespreksbijeenkomst te faciliteren volgens de principes van de dialoog.
• Onderdeel gaan uitmaken van een vrijwilligersorganisatie waar de dialoog centraal staat.
• De kans om je eigen competenties en vaardigheden verder te ontwikkelen.
• De mogelijkheid om je ook op andere terreinen binnen het Memory Vrijheidsmuseum als vrijwilliger in te zetten.
• Doorlopende begeleiding en intervisie.

Dit is wat wij vragen van de kandidaten:
• Je bent sociaal, enthousiast, mondeling vaardig en hebt een open houding.
• Je vindt het leuk om groepen te faciliteren die in dialoog met elkaar willen gaan.
• Mensen uit alle leeftijdscategorieën (zeker ook jongeren) worden uitgenodigd om te solliciteren.
• Je bent afkomstig uit de provincie Overijssel.
• Je hebt de ambitie om je verder te ontwikkelen.
• Je wilt van waarde zijn voor mens en maatschappij.
• Je hebt ervaring om een groep te faciliteren of de ambitie om dat te gaan doen.

Een dialoogcoach is goed in:
• actief luisteren,
• vragen stellen,
• confronteren en weet goed in te spelen op de groepsdynamiek en heeft een natuurlijk overwicht binnen een groep,
• in te spelen op wat er besproken wordt tijdens een groepsbijeenkomst of wat zich voordoet tijdens een bijeenkomst.

Solliciteren
Als het bovenstaande je aanspreekt, reageer dan vóór 20 december 2020 met een korte motivatiemail waarin je bondig aan geeft waarom we jou moeten selecteren als dialoogcoach. Stuur ook je CV mee, zodat we alvast een indruk krijgen over je ervaring tot nu toe. Je kunt je reactie mailen aan: bedrijfsvoering@memorymuseum.nl
Na ontvangst van je mail wordt er zo snel mogelijk contact met je opgenomen!

Voor meer informatie:
Henk Morsink, Voorzitter Tel.: 0620 10 40 59
Memory Vrijheidsmuseum
Frank Rekers, Programmaontwikkelaar, trainer & coach Tel.: 0651 19 17 71
Platform WO2 Overijssel