ModderDag bij Columbus Junior

Op Wereld ModderDag is er aandacht voor het belang van het spelen met water en zand. 

Door de coronamaatregelen kan dit jaar helaas niet overal ModderDag gevierd worden. Bij Kinderdagverblijf Columbus Junior doen de kleintjes wel lekker mee met het spelen met modder. 

Spelen met zand is goed voor de ontwikkeling van een kind, maar wat kun je er allemaal mee? Het IVN heeft een website met allerlei ideeën voor ModderDag, zowel kinderdagverblijven als scholen kunnen hier gebruik van maken. Er staat een mooi draaiboek klaar. 

Leidster Erika de Lugt: “Ik heb daar een aantal voorbeelden van gebruikt om op onze locatie te gebruiken. We gebruiken verschillende soorten zand, zodat de jonge kinderen ondervinden dat er meerdere structuren zijn. We laten ze water toevoegen aan het zand, zodat ze kunnen zien wat er dan gebeurt. Speelzand gaat bijvoorbeeld makkelijker van je handen af dan potgrond. We hebben kleine speelgoeddieren verstopt in de modder.  De kleinste kinderen durven ze er nog niet uit te halen. Ze vinden het niet fijn om ‘vieze’ handen te krijgen, maar zodra ze zien dat wij als leidsters ook ‘vieze’ handen krijgen, durven ze ons na te doen. Ook hebben we een blote voetenpad gemaakt, met verschillende soorten modder. Alles om ze ook te leren ervaren en ontdekken om te voelen. We hebben steviger papier neergelegd waar ze een moddertekening kunnen maken met sponzen, kwasten en natuurlijk mogen ze met hun eigen handen/ voeten ook in de modder.En natuurlijk krijgen ze aan het einde van de dag een certificaat mee.  Alle kinderen die vandaag aanwezig zijn mogen meedoen. Ouders hebben extra setjes kleding en een handdoek in de tas gedaan, die ook vies mogen worden.”

Dit is het eerste jaar dat deze locatie aan ModderDag meedoet. Vanwege de coronamaatregelen is het klein opgezet en komen ook alleen die kinderen die op deze ModderDag normaal ook aanwezig zijn. De kinderen vinden het heel leuk, dus voor volgend jaar wordt bekeken of het dan een hele week kan.