Nieuw: Cultuur Coalitie Haaksbergen

De Cultuur Coalitie is opgericht als burgerinitiatief en wil van de 5.000 Haaksbergse kunst en cultuur beoefenaars een breed samenwerkingsverband maken.

Op 23 mei jl vond de start plaats van de Cultuur Coalitie Haaksbergen. Dit samenwerkingsverband, bestaande uit vertegenwoordigers uit alle geledingen van de Haaksbergse kunst en cultuur heeft als missie om de kunst en cultuursector in Haaksbergen en omgeving te versterken, verbreden en vernieuwen:

  • Verbreden door zoveel mogelijk alle doelgroepen en individuen, jongeren, ouderen, nieuwkomers, mannen, vrouwen, autochtoon, allochtoon, te betrekken bij culturele activiteiten in Haaksbergen.
  • Vernieuwen door het stimuleren van samenwerking en kruisbestuivingen tussen niet persé voor de hand liggende combinaties van groepen (denk aan een Shantikoor en een kinderdansgroep, een kunstschilder en een rapper, enzovoorts)
  • Versterken van bestaande organisaties en initiatieven door het geven van advies en voorlichting en het beschikbaar maken van een centrale kennisdatabase.

Startbijeenkomst op 23 mei

‘Het kan maar zo een historische dag worden deze 23e mei 2022’, zo begon gespreksleider Eléon de Haas zijn presentatie aan de goedgevulde kunstzaal van Theater De Kappen. Tijdens deze bijeenkomst vond namelijk de start plaats van de Cultuur Coalitie Haaksbergen (CCH). Formeel moet er nog wel wat geregeld worden, maar het belangrijkste is natuurlijk dat er in Haaksbergen een platform wordt gecreëerd voor de kunst en cultuursector.

Wat houdt de Cultuur Coalitie Haaksbergen in?

De kunst en cultuur van Haaksbergen is verdeeld over veel organisaties en individuen, bij elkaar opgeteld gaat het om zo’n 5000 inwoners van onze gemeente. De CCH is opgericht als burgerinitiatief en wil hiervan een breed samenwerkingsverband maken.
De CCH geeft zichzelf daarbij de opdracht om een diverse, inclusieve, volwaardige en gezonde kunst en cultuursector te realiseren, die zichtbaar en bereikbaar is voor alle inwoners van Haaksbergen.
De CCH wordt een stichting die bestaat uit een bestuur, een Comité van Aanbeveling (ambassadeurs), een stuurgroep en liefst zo veel mogelijk deelnemers uit de Haaksbergse kunst en cultuursector.

Concrete doelstellingen

De CCH heeft drie concrete doelstellingen, te weten:

  1. De CCH initieert en organiseert ieder jaar twee à drie grote grensverleggende projecten. Belangrijke voorwaarde is dat alle culturele organisaties en individuen in Haaksbergen hier aan mee kunnen doen en dat de projecten organisatorisch gezond en innovatief zijn, ze dienen als voorbeeld voor de sector en laten zien wat er mogelijk is als de kunst en cultuursector de krachten bundelt.
  2. De CCH investeert in ontwikkeling van individuele organisaties en mensen die actief zijn in de Haaksbergse kunst en cultuur door het aanbieden van een helpdesk die hen ondersteunt bij allerlei praktische zaken waar met name kleinere initiatieven tegenaan lopen, denk bijvoorbeeld aan een gebrek aan vrijwilligers, promotiemateriaal, structurele inkomsten. De CCH zal workshops en scholingstrajecten voor besturen en medewerkers (laten) ontwikkelen, ook over meer fundamentele onderwerpen zoals hoe om te gaan met de veranderende samenleving en de wens om je organisatie inclusief te maken.
  3. De CCH treedt op als belangenbehartiger van de Haaksbergse kunst en cultuursector door aanspreekpunt en overlegpartner te zijn voor belangrijke stakeholders zoals de gemeente en provincie, het bedrijfsleven en grote cultuurfondsen. Het gewenste resultaat is een structureel goed kunst en cultuurbeleid in onze gemeente.

En nu aan de slag

Het bestuur van de stichting (Rikky Dekkers, Tanja Lammers en Ingrid Pinkse) gaat nu aan de slag om de beleidslijnen uit te stippelen.

Een stuurgroep, die bestaat uit zeven mensen die hun sporen hebben verdiend bij de organisatie van tal van evenementen in Haaksbergen, gaan zich als kartrekkers inzetten voor de CCH. De stuurgroep is onder meer betrokken bij het organiseren van de Twentse Bandnight, Revue-optredens, Beeldentuin, Kunstmarkt, muziekonderwijs, WAK (Week van de Amateurkunst) en het NoaberMuziek Festival.
RTV Sternet verzorgt voor de CCH een centraal communicatieplatform met onder meer een kennis- en uitwisselingsdatabase en de helpdesk functie. Alle deelnemers van de CCH kunnen hier gebruik van maken.

Meer informatie

Wil je meer weten over de CCH of wil je graag deelnemen (alleen of als organisatie), stuur dan een mail dan naar: cch@haaksbergeninbeeld.nl en kijk op de website cch.haaksbergeninbeeld.nl

Kijk voor meer informatie op de website van de Cultuur Coalitie Haaksbergen

Meer over cultuur in Haaksbergen

Volg het nieuws uit Haaksbergen