Nieuwe openingstijden Repair Café

Met ingang van 1 juli 2022 is het Repair Café Haaksbergen 2 keer per maand open.

Er komen nieuwe openingstijden voor het Repair Café. Voor het eerst wordt namelijk een repair café-zitting twee keer in de maand gehouden.

Het bestuur van Stichting ’t Gilde is tot dit besluit gekomen, omdat

• Niet iedereen in de gelegenheid is om op woensdag het repair café te bezoeken
• Uit milieu-oogpunt de afvalberg tot een minimum moet worden beperkt
• Door uitbreiding van de klantenkring meer defecte gebruiksgoederen voor reparatie kunnen worden aangeboden;
• De klanten graag snel geholpen willen worden
• Door uitbreiding van het aantal vakkundige vrijwilligers spreiding van reparaties een oplossing biedt
• De repareerbaarheid van producten gestimuleerd moet worden (advies aan de producenten)
• De hobby-werkplaats op zaterdag voor overige doeleinden weinig wordt gebruikt

Alle kapotte of te slijpen gebruiksgoederen (van fiets tot boormachine en van klein meubilair tot kinderspeelgoed) zijn welkom. De reparatie is gratis, maar een gift wordt natuurlijk niet afgeslagen.
Een kopje thee/koffie staat altijd klaar voor de deelnemers.

Voor de duidelijkheid volgen hier de data voor de 2e helft van 2022:
1e woensdag van de maand juli: 6 juli
3e zaterdag van de maand juli: 16 juli
1e woensdag van de maand augustus: 3 augustus
3e zaterdag van de maand augustus: 20 augustus
1e woensdag van de maand september: 7 september
3e zaterdag van de maand september: 17 september
1e woensdag van de maand oktober: 5 oktober
3e zaterdag van de maand oktober: 15 oktober
1e woensdag van de maand november: 2 november
3e zaterdag van de maand november 19 november
1e woensdag van de maand december 7 december
3e zaterdag van de maand december: 17 december

Kijk voor meer informatie op de website van ‘t Gilde Haaksbergen

Kijk voor meer informatie op de facebookpagina van Stichting ’t Gilde.

Volg het nieuws uit Haaksbergen