Nieuwe woningen in Beckum

Goed nieuws voor jonge mensen uit Beckum die graag in hun dorp willen blijven wonen. Er ontstaat een nieuwe woningbouwlocatie met zeventien woningen. Dat gebeurt op een erf in Beckum vlakbij het Proggiehoes.

In Beckum wordt al jaren gewerkt aan het leefbaar houden van het dorp. Zoals bekend staat de leefbaarheid al lange tijd onder druk. Dat is niet alleen het geval in dit kerkdorp, maar in veel meer kleine dorpen. Er zijn te weinig mogelijkheden om een huis te kopen. In Beckum is men met dat probleem aan de slag gegaan. Beckum wil graag dat jonge inwoners in hun dorp kunnen blijven wonen. Dat is ook goed voor het verenigingsleven.

Nu is er goed nieuws te melden. Eén van de oudste erven van Beckum wordt getransformeerd tot een woningbouwlocatie. Het erf ligt vlak achter het Proggiehoes. Het gaat om Erve Lonink. Daar worden zeventien woningen gerealiseerd. Dat gebeurt onder meer in bestaande gebouwen en in nieuw te bouwen panden. Het verleden gaat daarbij zeker niet verloren.

Erve Lonink is een Twickelboerderij. Deze historische boerderij aan de Rotersweg wordt in het plan getransformeerd tot een woonerf. ‘t Lonink is een gemeentelijk monument en behoort tot de oudste boerderijen van Beckum. Met deze ontwikkeling krijgt het ‘Omgevingsprogramma Leefbaar Beckum’ gestalte. Dit programma is vorig jaar vastgesteld door de gemeenteraad van Hengelo, waartoe Beckum behoort. Het doel is Beckum leefbaar en aantrekkelijk te maken en houden. Maar alleen met de komst van zeventien woningen is men er nog niet. Deskundigen hebben becijferd dat er 130 woningen nodig zijn op meerdere plekken in en rond het dorp. De koopwoningen in dit plan worden op basis van erfpacht verkocht.

Eind dit jaar in de verkoop

Deze herontwikkeling geeft jonge woningzoekenden kans om betaalbaar te wonen met landelijk karakter. Het erf wordt op dit moment gepacht door de familie, die er nog een bedrijf uitoefent. Er is overeenstemming met deze familie om het bedrijf te verplaatsen naar een ander erf. Stichting Twickel wil met de herontwikkeling van Erve Lonink het voortouw nemen in de uitbreiding van Beckum waarbij de landschappelijke inpassing gekoesterd wordt. Naar verwachting gaat het project eind dit jaar in de verkoop.

Op de foto: De betrokkenen bij het plan van Erve Lonink. Foto: PR.

Volg het nieuws uit Haaksbergen

Een productie van RTV Sternet
met dank aan RondHaaksbergen