Percentage positief geteste Haaksbergenaren blijft door stijgen

Vijfde week op rij een stijging van percentage positief geteste Haaksbergenaren. Dit cijfer ligt nu boven het Twents en landelijk gemiddelde.

Elke week kijkt RTV Sternet terug naar trends in de cijfers van corona in Haaksbergen en vergelijkt de situatie met de Twentse en landelijke situatie. Hier worden drie indicatoren voor gebruikt: het aantal positieve tests, het percentage positieve tests en de sterftecijfers en ziekenhuisopnames.

Deze week meest aantal besmettingen van afgelopen vijf weken

In de week van van 27 april tot en met 3 mei zijn bij het RIVM 59 meldingen van positief op COVID-19 geteste Haaksbergenaren binnengekomen. Dat zijn er zeventien meer dan vorige week en zo’n 22 meer dan het gemiddelde van de vier weken voor deze week.

Omgerekend waren in Haaksbergen per 100.000 inwoners afgelopen week 243 meldingen. Haaksbergen heeft daarmee omgerekend net iets minder gemelde besmettingen dan heel Twente en Nederland (Twente 267 per 100.000 inwoners, Nederland 286).

In Twente waren afgelopen week zes gemeenten met verhoudingsgewijs hogere aantallen dan Haaksbergen.

Percentage positief geteste mensen in Haaksbergen blijft door stijgen

Ook het percentage positief getesten blijft behoorlijk hard door stijgen, nu voor de vijfde week op rij. Van alle Haaksbergenaren die zich van 27 april tot en met 3 mei hebben laten testen in een teststraat van de GGD was deze week 15,2 procent positief. Dat is ruim een verviervoudiging ten opzichte van de eerste week van april. Voor heel Twente geldt dat 12,4 procent van deze tests positief was. Voor Nederland geeft Rijksoverheid een percentage van 11,5 procent.

GGD Twente meldt dat in Twente de afgelopen week de meeste positieve tests zijn uitgevoerd in de leeftijdscategorie 20 tot en met 29 jaar. Het percentage positief getesten toont wat leeftijdscategorie gezien geen uitschieter. De categorie 40-49 heeft hier een net iets hoger percentage dan 10-19 jaar, 50-59 jaar en 70 plus.

Deze week weer geen aan GGD gemelde sterfgevallen uit Haaksbergen

Om een indicatie te krijgen van de ernst van de besmettingen kan gekeken worden naar het aantal sterfgevallen en ziekenhuisopnames dat aan corona wordt toegeschreven.

Bij GGD Twente zijn afgelopen week geen Haaksbergenaren met een bevestigde coronatest gemeld die zijn overleden. Het laatst gemelde sterfgeval door corona in Haaksbergen was op 10 februari. Voor heel Twente geldt dat er volgens de cijfers de afgelopen week vier patiënten met COVID-19 zijn overleden.

Het werkelijke aantal overleden COVID-19 patiënten is waarschijnlijk hoger, omdat niet alle patiënten getest worden en er geen meldingsplicht geldt voor overlijden aan COVID-19. Van de overleden personen is bekend dat ze corona hadden en zijn overleden, maar het is niet altijd bekend of ze daadwerkelijk aan corona zijn overleden. Er zit vertraging in de dag van overlijden en de dag waarop dit aan de GGD / het RIVM wordt gerapporteerd.

Er is deze week volgens het dashboard van Rijksoverheid ook geen Haaksbergenaren vanwege corona in het ziekenhuis opgenomen. Voor heel Twente zijn dat er 49 (inclusief directe opname op IC). Dat zijn er zes meer dan een week eerder. De laatste dagen zijn deze cijfers echter niet compleet, omdat meldingen vertraagd binnenkomen. Sinds 15 april zijn er drie ziekenhuisopnames uit Haaksbergen gemeld.

Aantal vaccinaties in Twente

De GGD vaccineert vanaf 15 januari het zorgpersoneel dat werkzaam is in verpleeghuizen en verzorgingshuizen. Vanaf 26 januari is de GGD begonnen met het vaccineren van thuiswonende ouderen. GGD Twente meldt dat tot nu toe 107.620 Twentenaren uit bovenstaande groepen een eerste vaccinatie hebben gehad. Tot nu toe zijn 33.379 Twentenaren uit bovenstaande groepen volledig gevaccineerd.

Het vaccineren gebeurt ook door andere partijen dan de GGD. De rijksoverheid geeft een berekend aantal gezette prikken van 5.651.014 voor heel Nederland, tot en met 3 mei.

Risiconiveau in Twente nog steeds Zeer ernstig

Het risiconiveau voor Twente is Zeer Ernstig. Dit geldt voor alle veiligheidsregio’s in Nederland.

Het risiconiveau wordt elke twee weken bepaald op basis van het aantal ziekenhuisopnames en het aantal positieve testen van dat moment. Het huidig geldende risiconiveau is op 28 april bepaald.

Reproductiegetal weer net iets boven 1

Het meest recente landelijke reproductiegetal is van 15 april en bedraagt 1,03. Het getal schommelt al een tijd rond 1, maar komt boven dan onder 1 uit. Het reproductiegetal geeft aan hoeveel mensen gemiddeld besmet worden door één patiënt met COVID-19.

Bekijk het dashboard van Rijksoverheid over Haaksbergen

Bekijk het dashboard van Rijksoverheid over Twente

Bekijk het dashboard van Rijksoverheid over Nederland

Bekijk het dashboard van GGD Twente

Bekijk de uitleg van de cijfers van het dashboard van Rijksoverheid

Bekijk de geldende maatregelen

Tekst en graphics: Hans Dekker

Een productie van RTV Sternet