Start bridgeseizoen 2020-2021 in Haaksbergen

Na maanden bridgen op de computer, nu weer bridgen aan tafel.

Op 7 en 15 september a.s. begint de Bridgeclub Haaksbergen weer aan haar nieuwe competitieseizoen 2020-2021 met fysiek bridgen aan tafels in respectievelijk het clubhuis van de VV Haaksbergen op de maandagmiddag en in het Schuttershoes op de dinsdagavond. Dit na een zomer waarin het bridgen, voor de zomerspelers, per computer ging in een ClubStepBridge programma.

Het heeft heel wat voeten in aarde gehad om tot een opstart tot fysiek bridgen te hebben kunnen komen die aan alle coronaeisen voldeed. Maar na heel veel overleg is er een protocol opgesteld dat voldoet aan de eisen van het RIVM, de Veiligheidsregio, het reglement van de Nederlandse Bridgebond en het protocol van de gemeente inzake horeca en kantines.

Alle leden van de bridgeclub zijn hieromtrent inmiddels schriftelijk geïnformeerd en iedereen weet aan welke extra maatregelen hij/zij zich dient te houden. Hierbij geldt als hoofdregel: “Voel je je niet lekker, zeg dan af en blijf thuis.”

Het is aan de leden zelf om te bepalen of zij weer aan tafels fysiek willen bridgen. De Bridgeclub Haaksbergen is er klaar voor. Voor het geval dat de situatie zich wijzigt, heeft de bridgeclub nog altijd het ClubStepBridge computerprogramma achter de hand.