Subsidiëring muziekonderwijs blijft


Op dinsdag 19 en woensdag 20 mei konden inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers reageren op het concept Financieel herstelplan Haaksbergen 2020.

In een zogeheten Reactienota geeft het college nu antwoord op de standpunten die tijdens deze avonden én daarnaast ook via mail kenbaar zijn gemaakt aan burgemeester en wethouders.

Haaksbergen telt, zo werd afgelopen weken duidelijk, veel pleitbezorgers en liefhebbers van muziek. Zij zullen blij zijn met het feit dat het stopzetten van subsidiëring van muziekonderwijs voorlopig van de baan is. 

De publieksversie van het herstelplan vindt u hier

De reactienota vindt u hier