Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW)

De datum waarop de NOW regeling aangevraagd kan worden, is nog niet bekend. 

De NOW is bedoeld voor ondernemers die personeel in dienst hebben en door het coronavirus hun bedrijf hebben moeten sluiten of een groot verlies aan inkomsten hebben. Ook bedrijven die vrijwillig sluiten, omdat zij onvoldoende inkomsten hebben, of omdat ze niet aan de door de overheid gestelde eisen omtrent het coronavirus kunnen voldoen en zelfs bedrijven die om andere reden hun personeel niet meer kunnen betalen, komen voor de regeling in aanmerking.

  • Bij de aanvraag verplicht u zich vooraf, dat u géén ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aanvraagt voor uw werknemers gedurende de periode waarover de tegemoetkoming wordt ontvangen.
  • U verwacht tenminste 20% omzetverlies.
  • De aanvraag geldt voor een periode van 3 maanden, die eenmalig verlengd kan worden met nog eens 3 maanden (aan de verlenging kunnen nadere voorwaarden worden gesteld).
  • De regeling geldt voor omzetdalingen vanaf 1 maart 2020.
  • De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de terugval in omzet, maximaal 90% van de loonsom.
  • Op basis uw aanvraag zal UWV een voorschot verstrekken ter hoogte van 80% van de verwachte tegtemoetkoming.

Van belang is dat u zo snel mogelijk de aangifte loonbelasting indient. U kunt uitstel van betaling voor die aangifte vragen, zie hier. Het UWV heeft die gegevens nodig om de regeling te kunnen uitvoeren.

De datum waarop de regeling aangevraagd kan worden, is nog niet bekend. De periode waarover u tegemoetkoming kunt krijgen, hangt niet af van de datum waarop de regeling ingaat.
Wij houden u op deze site op de hoogte als bekend is wanneer en hoe de regeling kan worden aangevraagd.

Kijk hier voor een uitgebreide uitleg en veelgestelde vragen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *