Vaccinatiegraad ook in Haaksbergen gedaald

De vaccinatiegraad in Haaksbergen is de afgelopen jaren sinds Corona gedaald, in lijn met het beeld in Twente, maar een fractie lager op sommige onderdelen.

Het RIVM bracht kortgeleden in beeld hoe het ervoor staat met de ontwikkeling van het vaccinatieniveau in Nederland. Het algemene beeld is, dat er na het jaar 2022 sprake is van een significante daling van de gemiddelde deelname aan het vaccineren. Onderzocht zijn de vaccinaties voor DKTP, Hb volledig, BMR basisimmuum, en pneumokokken volledig MenC/ACWY basisimmuum, Hepatitis B, allen tot de 2-jarige leeftijd. Met name in de grote steden is het deelnameniveau gedaald, maar ook in Twente heeft deze daling zich ingezet.

Na coronajaar 2022 daling

Waar bijvoorbeeld voor de vaccinaties DKTP en HB volledig landelijk in 2017 nog vaccinatie percentages van 93,5 en 94,2% werden gemeten, lagen de resultaten in 2023 op 87,3% en 89,0 %, Het is niet onwaarschijnlijk, dat de opvattingen over de noodzaak van vaccinaties na corona zijn gewijzigd, al dan niet onder invloed van sociale media. Het RIVM heeft dat overigens niet verder onderzocht.

Cijfers van Twente en Haaksbergen

De ontwikkeling van de cijfers in de regio Twente in het algemeen en Haaksbergen in het bijzonder wijken niet significant af van het landelijk beeld. Twente liet voor de genoemde programma’s in 2017 een beeld zien van 95,3 en 95,7%, in 2023 waren die cijfers respectievelijk 90,4 en 92,3%.

Haaksbergen wijkt daar iets van af: in 2017 nog 95,3 en 95,7%, in 2023 88,1 en 91,6%. Het gemiddelde vaccinatiecijfer In Twente ligt dus iets hoger dan in Haaksbergen. Overigens is er geen sprake van een algemene trend waaruit zou blijken, dat de vaccinatiegraad in Haaksbergen lager zou liggen dan in heel Twente, want bij andere programma’s scoort Haaksbergen juist weer iets beter: voor vaccinatie tegen pneumokokken scoort Twente in 2017 95,1% en Haaksbergen 95,7%. Die percentages bedragen in 2023 93,7% voor Twente tegenover 97,0% voor Haaksbergen.

Het gaat dus om kleine verschillen, die niet het beeld opleveren dat de vaccinatiegraad in Haaksbergen structureel zou afwijken van de vergelijkbare cijfers in Twente. Opvallend detail is, dat het RIVM ook het percentage gemeten heeft, dat aangeeft hoeveel kinderen onder de 2 jaar helemaal niet gevaccineerd zijn: In 2017 was dat voor heel Twente 2,7% en voor Haaksbergen 2,8%. In 2023 lagen die percentages op respectievelijk 3,9% en 2,0%.

Alle cijfers

Wie alle cijfers van het RIVM over de jaren 2006 tot en met 2024 (het laatste jaar is uiteraard een voorspelling op basis van maandcijfers over het eerste halfjaar) kan terecht op een speciale webpagina van het RIVM.

Kijk voor meer informatie op de website van het RIVM

Meer over welzijn in Haaksbergen

Volg het nieuws uit Haaksbergen

Tekst: Ton van Rijswijk
Eindredactie: Michel van der Voort
Een productie van RTV Sternet