Veel minder vastgestelde coronabesmettingen in Haaksbergen

Ook het percentage positief geteste Haaksbergenaren daalde deze week hard. Het risiconiveau in Twente is ondanks de daling nog steeds vastgesteld op Zeer Ernstig.

Elke week kijkt RTV Sternet terug naar trends in de cijfers van corona in Haaksbergen en vergelijkt de situatie met de Twentse en landelijke situatie. Hier worden drie indicatoren voor gebruikt: het aantal positieve tests, het percentage positieve tests en de sterftecijfers en ziekenhuisopnames.

Aantal positief geteste Haaksbergenaren daalt hard

In de week van van 25 tot en met 31 mei zijn bij het RIVM 25 meldingen van positief op COVID-19 geteste Haaksbergenaren binnengekomen. Dat zijn er 31 minder dan vorige week en ongeveer 34 minder dan het gemiddelde van de vier weken vóór deze week.

Omgerekend waren in Haaksbergen per 100.000 inwoners afgelopen week 103 meldingen. Haaksbergen heeft daarmee omgerekend minder gemelde besmettingen dan heel Twente en meer dan het Nederlands gemiddelde (Twente 141 per 100.000 inwoners, Nederland 119).

Er waren afgelopen week vier Twentse gemeenten met minder gemelde besmettingen dan Haaksbergen.

Percentage positief geteste mensen in Haaksbergen daalt ook hard

Na een paar weken van lichte daling, daalt dit percentage deze week fors. Van alle Haaksbergenaren die zich van 25 tot en met 31 mei hebben laten testen in een teststraat van de GGD was deze week 8,4 procent positief. Drie weken terug was dit percentage nog bijna twee keer zo hoog. Voor Twente is het 9,7 procent en voor Nederland 10 procent.

GGD Twente meldt dat in Twente de afgelopen week de categorie van 50 tot en met 59 jaar het hoogte percentage positief getesten was.

Deze week weer geen aan GGD gemelde sterfgevallen uit Haaksbergen

Om een indicatie te krijgen van de ernst van de besmettingen kan gekeken worden naar het aantal sterfgevallen en ziekenhuisopnames dat aan corona wordt toegeschreven.

Bij GGD Twente zijn afgelopen week weer geen Haaksbergenaren met een bevestigde coronatest gemeld die zijn overleden. Het laatst gemelde sterfgeval door corona in Haaksbergen was op 10 februari. Voor heel Twente geldt dat volgens de cijfers de afgelopen week één patiënt met COVID-19 is overleden.

Het werkelijke aantal overleden COVID-19 patiënten is waarschijnlijk hoger, omdat niet alle patiënten getest worden en er geen meldingsplicht geldt voor overlijden aan COVID-19. Van de overleden personen is bekend dat ze corona hadden en zijn overleden, maar het is niet altijd bekend of ze daadwerkelijk aan corona zijn overleden. Er zit vertraging in de dag van overlijden en de dag waarop dit aan de GGD / het RIVM wordt gerapporteerd.

Er zijn deze week volgens het dashboard van rijksoverheid ook geen Haaksbergenaren vanwege corona in het ziekenhuis opgenomen. Voor heel Twente waren deze week twalf meldingen van ziekenhuisopnames (inclusief directe opname op IC). De laatste dagen zijn deze cijfers echter niet compleet, omdat meldingen vertraagd binnenkomen.

Aantal vaccinaties in Twente en Nederland

Tot 31 mei zijn 96.180 Twentenaren volledig gevaccineerd door een GGD. Daarnaast hebben 64.105 Twentenaren een eerste prik gehad en zijn daarmee deels gevaccineerd. Zij wachten nog op een tweede vaccinatie. In totaal zijn er bij 256.467 Twentenaren vaccinaties gezet door een GGD. Het vaccineren gebeurt ook door andere partijen dan de GGD. De rijksoverheid geeft aan dat tot en met 31 mei ongeveer 9,3 miljoen prikken zijn gezet.

Risiconiveau in Twente ondanks daling van de cijfers nog steeds Zeer ernstig

Het risiconiveau voor Twente is Zeer Ernstig. Dit geldt voor alle veiligheidsregio’s in Nederland, op twee na. Voor Gooi en Vechtstreek en Zaanstreek-Waterland geldt Ernstig.

Het risiconiveau wordt elke twee weken bepaald op basis van het aantal ziekenhuisopnames en het aantal positieve testen van dat moment. Het huidig geldende risiconiveau is op 27 mei bepaald.

Reproductiegetal blijft ongeveer gelijk

Het meest recente landelijke reproductiegetal is vastgesteld op 28 mei en bedraagt 0,85. Het is de waarde van 13 mei. Het getal schommelde lang rond 1, maar kwam lange tijd vaker boven dan onder 1 uit. Twee weken terug zakte het tot 0,95 en nu stijgt het iets, van 0,82 vorige week naar dus 0,85 deze week. Het reproductiegetal geeft aan hoeveel mensen gemiddeld besmet worden door één patiënt met COVID-19.

Bekijk het dashboard van Rijksoverheid over Haaksbergen

Bekijk het dashboard van Rijksoverheid over Twente

Bekijk het dashboard van Rijksoverheid over Nederland

Bekijk het dashboard van GGD Twente

Bekijk de uitleg van de cijfers van het dashboard van Rijksoverheid

Bekijk de geldende maatregelen

Tekst en graphics: Hans Dekker

Een productie van RTV Sternet