Veiligheidsregio Twente: Jaarwisseling ontsierd door de verdrietige gebeurtenis in Haaksbergen

Plaatsvervangend voorzitter Veiligheidsregio Twente Arjen Gerritsen: “De jaarwisseling is beheersbaar verlopen, maar is natuurlijk ontsierd door de verdrietige gebeurtenis in Haaksbergen.”

Net als afgelopen jaar hadden we te maken met coronamaatregelen en een vuurwerkverbod. Ondanks dat verbod werd er veel vuurwerk afgestoken. Hulpdiensten kregen voornamelijk te maken met kleine incidenten. Er was geen sprake van geweld tegen hulpverleners. Medo januari wordt duidelijk wat de jaarwisseling voor effect heeft gehad op de besmettingscijfers in Twente.

Buiten het vreselijke incident in Haaksbergen waarbij één kind om het leven is gekomen en een ander kind gewond raakte is de jaarwisseling in Twente beheersbaar verlopen.

Politie/ handhaving

Vanuit politieperspectief was het een rustige nacht in Twente. Er was een aantal kleinere incidenten die wel aandacht vroegen, maar die waren snel onder controle. Er hebben zich verder geen grote ordeverstoringen voorgedaan. In een aantal gevallen zijn er in goede samenwerking met de brandweer (vreugde)vuren beëindigd. Dat gebeurde bijvoorbeeld in Enschede en Vroomshoop. Er is geen harde ME- inzet nodig geweest in Twente en de politie is los van een aantal kleine incidenten niet ernstig belemmerd in de uitoefening van haar taak. Er zijn in totaal elf personen gearresteerd. Ook het carbidschieten is goed verlopen. Politie en BOA’s hebben tijdens hun controles geen grote overtredingen geconstateerd.

Geneeskundig

Het aantal vuurwerkslachtoffers dat gezien is in de Twentse ziekenhuizen ligt hoger ten opzichte van vorig jaar toen er ook een vuurwerkverbod gold. In totaal zijn er 21 vuurwerkslachtoffers gezien in de Twentse ziekenhuizen. Het MST in Enschede meldt elf vuurwerkslachtoffers, waarvan er één helaas is overleden. Het gaat hier om het kind dat bij het tragische incident in Haaksbergen om het leven is gekomen. Ziekenhuisgroep Twente (ZGT) heeft tien vuurwerkslachtoffers geregistreerd. De ziekenhuizen geven aan dat het een drukke, maar beheersbare jaarwisseling was.

Brandweer

De brandweer moest in totaal 94 keer in actie komen om hulp te verlenen. Het aantal incidenten is iets gestegen ten opzichte van vorig jaar, toen de brandweer 72 keer uit moest rukken. Hierbij ging het voornamelijk om afval- en containerbrandjes. Grote incidenten deden zich niet voor.

Geen grote excessen

Plaatsvervangend voorzitter Veiligheidsregio Twente Arjen Gerritsen: “De jaarwisseling is beheersbaar verlopen, maar is natuurlijk ontsierd door de verdrietige gebeurtenis in Haaksbergen. Hulpdiensten zijn de hele nacht druk geweest met voornamelijk kleine incidenten. Er waren gelukkig geen andere grote excessen. Ik bedank hen allemaal voor hun inzet. Ook was er geen sprake van geweld tegen politie, brandweer- en ambulancepersoneel en zij zijn niet belemmerd in de uitoefening van hun werk. Daar ben ik natuurlijk erg blij mee. Het vuurwerkverbod is niet overal nageleefd en dat zien we terug in de stijging van het aantal vuurwerkslachtoffers. Eind volgende week wordt duidelijk wat de jaarwisseling voor effect heeft gehad op de besmettingscijfers in Twente. We hopen dat we de verspreiding van de omikronvariant hebben kunnen vertragen zodat we de zorg voor iedereen toegankelijk kunnen houden. Daar doen we het immers voor.”

Kijk voor meer informatie op de website van de Veiligheidsregio Twente

Volg het nieuws in Haaksbergen