VIDEO Burgemeester Welten blikt vooruit naar 2022

Vanwege de corona maatregelen is er geen nieuwjaarsreceptie en zendt RTV Sternet online een nieuwjaarsinterview met de burgemeester uit.

Normaal gesproken zouden wij in Haaksbergen het glas heffen op het nieuwe jaar tijdens de nieuwjaarsreceptie. Traditiegetrouw houdt de burgemeester dan een toespraak om vooruit te blikken op wat komen gaat. Omdat dit niet door kon gaan heeft RTV Sternet burgemeester Rob Welten geïnterviewd. Vanaf zondag 16 januari 2022 is het interview met burgemeester Welten online te zien via de mediakanalen van RTV Sternet.

Vraag het de burgemeester

Welke kansen en mogelijkheden ziet burgemeester Rob Welten voor Haaksbergen in 2022? Inwoners konden in de week voorafgaand aan het interview laten weten welke vragen zij voor de burgemeester hebben.

Vragen die aan de orde komen zijn onder meer:

De tweejaarlijkse burgerpeiling is onlangs weer afgenomen, waardoor inwoners hun waardering konden geven en betrokkenheid tonen. Wat levert dit onderzoek op?

Wat is er de laatste jaren gedaan met de visie op de toekomst van Haaksbergen en wat gaan B&W er nog mee doen?

Als groene gemeente is Haaksbergen er natuurlijk op gebrand om klimaat- en duurzaamheidsdoelstellingen te halen. Welke ontwikkelingen zijn er en waarom is dat belangrijk?

Een kenmerk van een Twentse gemeente is dat Noaberschap nog echt bestaat. Kunt u aangeven waar dit voor u uit blijkt? En blijft de menselijke maat in een tijd van digitalisering belangrijker dan de regeltjes, die een grotere gemeente ons oplegt?

Als iemand een vraag heeft over waarom hij of zij geen uitkering ontvangt, wordt die persoon dan altijd geholpen?

Hoe zelfstandig blijft Haaksbergen als gemeente?

Hoe is de samenwerking met andere gemeentes op het gebied van Sport en Cultuur?

Dit jaar komen de Special Olympics Nationale Spelen naar Twente. Het G-voetbaltoernooi wordt in Haaksbergen gehouden. Waarom past dit volgens u bij Haaksbergen?

Hoe staat het met het veiligheidsbeleid voor Haaksbergen?

Verder leven er natuurlijk nog veel meer onderwerpen en vragen. Daar komen we graag in een volgend interview op terug, maar dat kan alleen met jouw hulp!

Kijk voor meer informatie op de website Haaksbergen in Beeld

Volg het nieuws uit Haaksbergen

Interview en montage: Constance van Wolferen
Camera: Jorai Güllü
Tekst: Michel van der Voort
Een productie van RTV Sternet