VIDEO Carbidschieten

In Buurse waren als vanouds op oudjaarsdag flinke knallen te horen.

Een aantal vriendengroepen hebben dit jaar gezamenlijk het carbidschieten georganiseerd. Jong en oud kwam hier gezellig bij elkaar en er werd alvast geproost op 2024.

Ontstaan
De geschiedenis van het carbidschieten is niet goed bekend. De traditie voert mogelijk terug tot de Germaanse joelfeesten. In de 19e eeuw bestond zowel op het platteland als in de stad het gebruik om op bijzondere dagen kabaal te maken. De traditie om in steden kanonnetjes af te vuren verdween aan het begin van de negentiende eeuw toen deze werd verboden. Op het platteland bleef de gewoonte van het losschieten, het lossen van schoten bij de ondertrouw, bestaan. Waarschijnlijk is daaruit het carbidschieten ontstaan. Carbid kwam aan het eind van de negentiende eeuw beschikbaar.

Groeiende populariteit
Carbidschieten met melkbussen werd in de tweede helft van de twintigste eeuw steeds meer een sociale activiteit die niet alleen meer op boerenerven plaatsvond maar ook op dorpsbrinken en sportvelden. Er werden competities georganiseerd, speciale evenementen en kampioenschappen. De bedoeling was het deksel van de bus zo ver mogelijk weg te schieten. In de jaren tachtig werd besloten het deksel door een bal te vervangen omdat dit veiliger was. Carbidschieten is in 2014 als vijftigste traditie geplaatst op de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed in Nederland.

Nadat in 2014 een nieuwe vuurwerkwet is ingevoerd, is de populariteit van carbidschieten toegenomen. Volgens deze wet mocht vuurwerk alleen tussen 6 uur ‘s avonds en 2 uur ‘s nachts op oudejaarsnacht worden afgestoken. Daar carbidschieten niet onder deze wet valt, gingen meer mensen hiertoe over.

Risico’s
Carbidschieten is niet zonder risico’s. Door goede voorzorgsmaatregelen te nemen (en na te leven) kunnen de risico’s tot een minimum worden beperkt. Ondeskundigheid, onvoorzichtigheid of overmoedigheid zijn vaak de oorzaak van incidenten die tot materiële schade, lichamelijk letsel of zelfs de dood leiden. Risico’s kunnen verminderd worden door een goede materiaalkeuze en door bij het schieten de juiste maatregelen te nemen.

Meer over cultuur in Haaksbergen

Kijk meer video’s uit Haaksbergen

Volg het nieuws uit Haaksbergen

Camera en montage: Matthijs Prins
Interview: Christa Wensink
Een productie van RTV Sternet