VIDEO Drie lintjes in Haaksbergen

Zijne Majesteit de Koning heeft het behaagd mevrouw Nel Eindhoven-van Tuijl, mevrouw Ans Vaanholt en de heer Alwie Olde Nordkamp te benoemen tot lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Burgemeester Rob Welten bracht bij de gedecoreerden een bezoek aan huis. Het opspelden van de versierselen gebeurde in verband met corona door een familielid.

De drie vrijwilligers voelen zich reuze vereerd en vertellen hoe verrast ze waren.

Volg het nieuws uit Haaksbergen

Bekijk meer video’s uit Haaksbergen

Camera, interview en tekst: Christa Wensink
Montage: Matthijs Prins

Een productie van RTV Sternet