VIDEO Gesprek met wethouder Pieter van Zwanenburg

Deze keer had Ton van Rijswijk het 4-wekelijks gesprek met wethouder Pieter van Zwanenburg.

Uiteraard ging het even over de vechtpartijen op de Markt en het daaropovolgende strafrechtelijk onderzoek, waarover we volgende keer van gedachten wisselen met burgemeester Welten. Maar ook de extra inspanning, die jeugdorganisaties zich getroosten om “de geest weer in de fles te krijgen” passeerden de revue.

We spraken uitvoerig over de aanpak van de voorzieningendiscussie: wat gaat er in de toekomst gebeuren met een aantal belangrijke voorzieningen in Haaksbergen: gaan we daarmee door en wat mag het dan kosten. Van Zwanenburg schetste het volledige schema van alle overlegvormen, die hierbij gehanteerd worden en is ervan overtuigd, dat er voldoende mogelijkheden zijn voor de Haaksbergse bevolking om de mening kenbaar te maken. ‘Óf heel Haaksbergen daar gebruik van maakt, heb ik natuurlijk niet in de hand, maar als de groep, die reageert maar representatief is voor heel Haaksbergen’, voegt hij er aan toe.

Tenslotte kwam nog het beoogde “begeleid wonen” project in de Brem aan de orde. De wethouder gaat er nu van uit, dat dit in de Brem niet meer te realiseren is en dus kijkt hij naar andere mogelijkheden op andere plekken in Haaksbergen. “Als gemeenschap moeten we dat kunnen realiseren”, was zijn conclusie.

Volg de politiek uit Haaksbergen

Volg het nieuws uit Haaksbergen

Meer Video’s uit Haaksbergen

Camera: Stijn Wiemerink, Jolanda Bouwmeesters, Gert ten Thije
Interview: Ton van Rijswijk
Regie: Michel van der Voort
Tekst: Ton van Rijswijk
Een productie van RTV Sternet