VIDEO Henk Westendorp wint Overijsselse Vrijwilligersprijs

Deze groene vrijwilligersprijs is speciaal voor vrijwilligers die zich inzetten voor een groener Overijssel.

Henk is al 10 jaar als vrijwilliger betrokken bij de activiteiten van Stichting Natuur en Milieu Haaksbergen, waar hij ook voorzitter van is. Daarvoor was hij een zeer actief lid van IVN Haaksbergen en de Milieuraad Haaksbergen. Hij wordt in 2022 geëerd voor zijn jarenlange en tomeloze inzet. Henk houdt zich vooral bezig met behoud en beheer van natuur en landschap en met praktische educatie. Hij heeft samen met zijn vrouw Carla een voormalige ecologische kwekerij gekocht aan de Zoomweg van 1,7 ha.
De afgelopen jaren is dit terrein opnieuw ingericht tot een Edunatupark. Er zijn drie landschapstypes ontwikkeld: een kruidenrijk grasland (functie natuur), een voedselbos en een permacultuurmoestuin. Daarnaast zijn er poelen, een oeverzwaluwwand en een vleermuiskelder aangelegd, waardoor een rijk dierenleven is ontstaan. De permacultuur moestuin is in gebruik bij vrijwilligers, voornamelijk gezinnen. Zij produceren daar voedsel in harmonie met de natuur door een aantal vaste principes toe te passen. Alle beheer is gericht op het bevorderen van biodiversiteit en natuurontwikkeling. Er is ook een belangrijk sociaal aspect: Op de maandelijkse meewerkdagen wordt er samen een vegetarische maaltijd gegeten van wat de moestuin en het voedselbos schaft.

Tijdens het meehelpen doen de vrijwilligers veel praktische ervaring op in natuurbeheer en krijgen ze inzicht in ecologische processen. Velen brengen hun kinderen mee, die zo ook van dichtbij kennismaken met de natuur, met de wisseling van de seizoenen en met het buitenleven. Henk geeft bovendien gevraagd én ongevraagd advies over natuuraanleg en -beheer aan lokale overheden en aan iedereen die iets veranderen wil in zijn leefomgeving. Hij maakt inrichtingsplannen voor erven, tuinen en plantsoenen. Henk is een voorbeeld voor velen omdat hij zich al tientallen jaren op praktische wijze inzet om iets te doen aan de grote problemen van onze tijd, zoals insectensterfte, klimaatverandering en verlies van biodiversiteit. Zijn motto is: “Niet kletsen, gewoon beginnen.”

Onschatbare waarde

Vrijwilligers zijn van onschatbare waarde voor een fijne leefomgeving waarin iedereen mee kan doen. De druk op vrijwilligers neemt echter steeds meer toe. De organisaties verwachten dat bestaande vrijwilligers door tijdgebrek, ouderdom en veranderende gezinssituaties steeds vaker stoppen, terwijl nieuwe instroom stokt. Dat vraagt maatwerk en transitie binnen vrijwilligerswerk naar een meer flexibele, geprofessionaliseerde en diverse praktijk. Daarom zet provincie Overijssel zich samen met professionals en organisaties actief in voor het ondersteunen en stimuleren van het vrijwilligerswerk in Overijssel. Dat doen we niet alleen via de Overijsselse Vrijwilligersprijzen die jaarlijks worden uitgereikt als blijk van waardering. Met bijeenkomsten, opleidingen en trainingen krijgen de vrijwillige bestuurders van verenigingen en organisaties en hun vrijwilligers de kennis en kunde in handen voor bijvoorbeeld het vasthouden en werven van nieuwe vrijwilligers, praktijkervaringen uitwisselen met andere besturen, participatie binnen en buiten verenigingen, maar ook een duurzame en bredere inzet van bijvoorbeeld de multifunctionele accommodaties van waaruit organisaties opereren.

Kijk voor meer informatie op de website van de provincie Overijssel

Volg het Nieuws in Haaksbergen

Kijk meer Video’s uit Haaksbergen

Meer over Cultuur in Haaksbergen

Camera: Johnny Nassar
Interview: Constance van Wolferen
Montage: Constance van Wolferen en Chayen ter Braak
Een productie van RTV Sternet