VIDEO Interview met Rob Welten

RTV Sternet interviewt wekelijks een lid van het Haaksbergse college, deze keer is het de beurt aan Rob Welten.

Burgemeester Welten: de begrotingsvergadering is het feest van de democratie!

Het is de vooravond van de bespreking van de begroting 2023 in de gemeenteraad. Burgemeester Rob Welten zegt, als voorzitter, naar die vergadering uit te kijken. ‘Het is het moment van de beslissingen die verstrekkende gevolgen kunnen hebben voor de inwoners.’ Niet één persoon, zoals we tegenwoordig in veel landen zien, bepaalt de gang van zaken, ‘maar een brede volksvertegenwoordiging.’ Geen eenduidige opvattingen, maar met elkaar in gesprek gaan. ‘Daaraan te mogen bijdragen en de gesprekken in goede banen te leiden, vind ik geweldig,’ betoogt Welten, ‘want de begrotingsbehandeling is een feest van de democratie!’

Spannende vergadering

De begrotingsvergadering is het moment waarop de raad financiële en inhoudelijke kaders telt. De brede inbreng van moties en amendementen maakt de stemmingen spannend. ‘Het is geen kwestie van voorkoken, maar van goed voorbereiden,’ zegt Welten. ‘Goed naar elkaar luisteren. Voorstellen halen de eindstreep door met elkaar in gesprek te gaan en meerderheden proberen te vinden.’

Nabeschouwen en evalueren

De inbreng van raads- en collegeleden in een raadsvergadering wordt nabeschouwd en geëvalueerd. ‘Wat ging goed, wat zou beter kunnen en wat moet anders.’ Welten zegt geen fractie en geen politieke agenda te hebben. ‘Ik ga niet over de inhoud. Maar als het proces goed is, is de kans op een goed besluit wel veel groter.’ In de Tweede kamer wordt nogal eens op de man gespeeld, gelukkig komt dat in Haaksbergen nauwelijks voor. ‘Maar als het gebeurt, dan grijp ik in.’

Vuurwerk

De gemeente Haakbergen volgt de landelijke vuurwerkrichtlijnen, die steeds meer soorten vuurwerk verbieden. Verbieden en niet handhaven, gaan niet samen. ‘Gedrag beïnvloed je niet door handhaven, maar door een zo voorspelbaar mogelijke lijn te volgen,’ zegt Welten. ‘Een lokaal verbod zonder handhavingscapaciteit en afwijkend van de andere gemeenten zal niet vruchtbaar zijn.’ De burgemeester denkt dat raad pas zal over gaan tot maatregelen als er signalen uit de samenleving komen. Haaksbergen heeft de afgelopen jaren ingezet op ‘vrijwillige vuurwerk vrij zones, rond verpleeghuizen en dergelijke.’ De komende jaren voorziet hij een maatschappelijk trend, ‘met steeds minder draagvlak voor vuurwerk.’ Het vuurwerk zal teruggedrongen moeten worden maar, ‘maar dat is een landelijke verantwoordelijkheid.’

Dienstverlening

Wat de dienstverlening aan de bewoners betreft is Haaksbergen op de goede weg. De ontvangers van die diensten, de cliënten, worden met regelmaat geïnterviewd en naar hun mening gevraagd. ‘In grote lijnen gaat het goed. Maar bij de gecompliceerde aanvragen gaat het soms mis en kan het beter. Maar uit dat wat minder goed gaat, trekken we lering,’ betoogt Welten.

Vluchtelingen

Burgemeester Welten is een voorstander van de landelijke spreidingswet. Haaksbergen neemt een evenredig deel op van het aantal vluchtelingen. ‘Er worden niet alleen Oekraïners opgevangen, maar ook mensen uit de noodopvang asiel-crisis,’ zegt Welten. ‘Ik juich toe dat alle gemeenten hun deel oppakken voor een rechtvaardige verdeling. Als we dat doen zijn de problemen minder groot. Sommige gemeenten reageren niet en daar hebben we allemaal last van.’ Maar ook het gebrek aan woningen speelt een rol. Statushouders die niet uitkunnen stromen bezetten plaatsen in de asielopvang. ‘Maar de bewoners die al lang op een passende woning wachten, moet we ook niet over het hoofd zien’ is de mening van Welten. Er wordt nagedacht over het plaatsen van flexwoningen als bijdrage aan het oplossen van de woningnood.

Meer over politiek in Haaksbergen

Meer video’s over Haaksbergen

Volg het nieuws uit Haaksbergen

Met medewerking van: Marron Aarnoudse, Erna Binnendijk, Chayen ter Braak, Laurence de Groot, Eelco van den Kerkhoff, Gianluca Lucchetti, Hans Nijhuis, Wim Oltwater, Milad Rezek, Ton van Rijswijk, Michel van der Voort
Een productie van RTV Sternet