VIDEO Johan Niemans: financieel beheer de Kappen wordt opgesplitst

RTV Sternet interviewt wekelijks een lid van het Haaksbergse college, deze keer is het de beurt aan Johan Niemans.

Het wekelijkse interview met een collegelid vond dit keer plaats met Johan Niemans, het ‘financieel en juridisch geweten van het college’, zoals interviewer Ton van Rijswijk hem aankondigde. Allereerst blikte Niemans terug op het geslaagde, jaarlijkse ‘ondernemersontbijt’, waar een flink deel van de ondernemers aan deelnam. Hij was er tevreden over, dit soort bijeenkomsten voegt veel waarde toe, vond hij.

Wat de begrotingsbehandeling betreft memoreerde hij het feit, dat de raad van de gemeente Haaksbergen besloten heeft de ‘armoedegrens’, de basis voor veel uitkeringen en compensatieregelingen, op 120% van de bijstandsnorm vast te stellen. Waarmee Haaksbergen in de pas blijft met de landelijke trend, die veel gemeenten hanteren.

Omgevingsfonds

Ten aanzien van de organisatie (het bestuur) van het toekomstige ‘omgevingsfonds’ waarin de jaarlijkse bijdrage door Nobian gestort zal worden zodra de zoutwinning echt begonnen is kon de wethouder nog geen complete helderheid geven. Er wordt nog over nagedacht hoe alles het beste kan worden ingericht qua bestuur (er zal hoogst waarschijnlijk sprake zijn van een stichtingsvorm) en bestedingsdoelen. ‘Daarbij moet niet alleen aan uitgeven maar ook aan investeren worden gedacht’, voegde hij er wel aan toe.

De Kappen en MBS

Helder was Niemans over de consequenties van de besluitvorming met betrekking tot De Kappen. Waar drie afzonderlijke ‘eenheden’ zullen ontstaan (theater, bibliotheek en ‘huiskamer’), is het logisch ook het financiële beheer te scheiden. Huiskamer en bibliiotheek worden als zelfstandige entiteiten gezien, de theaterfunctie wordt niet langer door de gemeente gesubsidieerd. Een en ander zal ook consequenties hebben voor het besturen van De Kappen.

Ten aanzien van de door de raad gecorrigeerde bijdrage aan de MBS onderstreepte Niemans voor alle helderheid, dat de correctie eerst over twee jaar effectief wordt.

Windmolens

Vooruitlopend op de besluitvorming in december rond de mogelijke windmolens bij Buurse benadrukte Niemans dat de regie in feite is overgenomen door de Provincie Overijssel. Dat betekent niet, dat de opgestarte participatie helemaal ‘voorbij’ is, maar wel een andere status zal krijgen. De gemeente Haaksbergen blijft wel invloed uitoefenen op de besluitvorming door de provincie.

Nieuwjaarsbijeenkomst

De jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst van de gemeente vindt op 5 januari 2024 plaats, ditmaal niet in De Kappen, maar op de Markt. ‘We maken er een bijzondere happening van’ kondigde Niemans trots aan.

Meer over politiek in Haaksbergen

Meer video’s over Haaksbergen

Volg het nieuws uit Haaksbergen

Opname: Jolanda Bouwmeesters, Mika Bossink, Leroy Lubbers, Noah den Ouden, Finn Pleiter, Michel van der Voort, Joey te Wierik, Constance van Wolferen
Interview: Ton van Rijswijk
Tekst: Ton van Rijswijk
Montage en eindredactie: Michel van der Voort
Een productie van RTV Sternet