VIDEO Johan Niemans legt het nog eens uit: de windmolens

RTV Sternet interviewt wekelijks een lid van het Haaksbergse college, deze keer is het de beurt aan Johan Niemans.

Het Haaksbergse windbeleid

Wethouder Niemans was deze week de gast bij Haaksbergen in Beeld en werd aan de tand gevoeld door Ton van Rijswijk en Jolanda Bouwmeesters, die wederom inviel voor de zieke Wim Oltwater. Op de vraag wat hij in de afgelopen periode het belangrijkste beslispunt vond, kwam hij meteen met het door de raad aangenomen voorstel voor ‘het windbeleid’. Weliswaar is de provincie op het terrein van de plaatsing van windmolens eindverantwoordelijk, maar de gemeente Haaksbergen is toch gekomen met een maximering van de te winnen energie via windmolens.

Samenhang

De samenhang van beslissingstrajecten met betrekking tot waar en hoeveel windmolens er komen in Haaksbergen en directe omgeving is voor veel inwoners onduidelijk. Want er speelt veel tegelijk. Niemans legt uit welke instanties waarover gaan en welke beslissingen beïnvloedbaar zijn, of ruimte bieden voor formele bezwaren. Overigens benadrukt hij, dat de ontwikkelingen in Duitsland (er is immers sprake van een voornemen om vlak over de grens ook een aantal windmolens onder Duitse regie te plaatsen), niet of nauwelijks door de Nederlandse autoriteiten en/of burgers te beïnvloeden zijn.

Bakkershuis

Niemans gaat nog even kort in op de ontwikkelingen rond het Bakkershuis. De eigenaar heeft immers plannen klaar liggen om op deze locatie in de Molenstraat appartementen en studio’s te gaan bouwen. De plannen zijn ‘geparkeerd’ in verband met de negatieve ontwikkeling, die deze plannen opleveren voor de horeca-capaciteit. Maar hij gaat ervan uit, dat er ruimte zal ontstaan voor realisatie van de bestaande plannen.

Meer over politiek in Haaksbergen

Meer video’s over Haaksbergen

Volg het nieuws uit Haaksbergen

Opname: Jolanda Bouwmeesters, Thomas van Eeuwijk, Jesse Nieuwenburg, Mike Regtop, Michel van der Voort, Constance van Wolferen
Interview: Ton van Rijswijk en Jolanda Bouwmeesters
Tekst: Ton van Rijswijk
Montage en eindredactie: Michel van der Voort
Een productie van RTV Sternet