VIDEO Johan Niemans over de Wet Voorkeursrecht Gemeenten

RTV Sternet interviewt wekelijks een lid van het Haaksbergse college. Het politieke interview duo van Rijswijk en Oltwater zat deze keer aan tafel met Johan Niemans, de wethouder met onder meer financiën, economisch beleid en recreatie in zijn portefeuille.

De Wet Voorkeursrecht Gemeenten (WVG) houdt de gemoederen bezig. Van betrokken grondeigenaren, van gemeenteraadsleden, maar zeker ook van de twee betrokken wethouders in het college van B&W. Eerst was er natuurlijk de gelegenheid om nog even uit te leggen waar de wet (wvg) precies voor bedoeld is. Welnu, laat dat maar aan Niemans over. Hij onderstreepte nog eens twee zaken: de gemeente Haaksbergen heeft er alle belang bij om de woonvisie te realiseren: de zogenoemde 30/40/30 formule, die voldoende nieuwbouw van woningen in de drie segmenten beoogt.

Belangrijk is om aan de behoeften van diverse woningzoekenden te blijven voldoen: ‘We willen mooie alleenstaande woningen realiseren, we moeten rekening houden met de woonbehoeften van senioren, die kleiner willen wonen, maar zelfstandig willen blijven, we hebben te maken met jonge gezinnen en alleenstaanden, die hier willen blijven wonen, we hebben ook woonruimte nodig voor mensen, die begeleid wonen nodig hebben en we hebben ook nog statushouders, die een plek moeten hebben’.

In het dorp bouwen is lastig, het is logisch om naar de randen van Haaksbergen te kijken. Daar heeft het gemeentebestuur een verkenning naar laten plegen. En dan is het noodzakelijk om de gebieden die in aanmerking komen, onder de WVG te brengen en vast te stellen, dat percelen die in aanmerking komen voor woningbouw, bestemd worden voor verkoop aan de gemeente zodra de eigenaar wil verkopen. Dus voor alle duidelijkheid: als de eigenaar wil verkopen. Bij die voorkeursrol wordt altijd wel uitgegaan van een marktconforme prijs. Toepassing van de WVG is geen onteigening, maar wel in het belang van een evenwichtig en eerlijk proces bij de verkoop van grond ten behoeve van woningbouw. Om speculatie te voorkomen, maar vooral ook om te bereiken dat de gemeente de regie in handen houdt bij de realisatie van nieuwbouw.

Er zijn inmiddels door belanghebbenden zogenoemde zienswijzen ingediend, die in elk geval meegewogen gaan worden in de besluitvorming door de gemeenteraad. Woensdag 16 februari vergadert de Raadscommissie Ruimte over de voorstellen van het college, donderdagavond 15 februari beslist de gemeenteraad. Overigens geldt wel nog steeds, dat na verkoop van grond en de realisatie van bouwplannen nog omgevingsvergunningen aan de orde komen. Het wordt in elk geval spannend in de politieke arena.

Meer over politiek in Haaksbergen

Meer video’s over Haaksbergen

Volg het nieuws uit Haaksbergen

Opname: Jolanda Bouwmeesters, Thomas van Eeuwijk, Jesse Nieuwenburg, Michel van der Voort, Constance van Wolferen
Interview: Ton van Rijswijk en Wim Oltwater
Tekst: Ton van Rijswijk
Montage en eindredactie: Michel van der Voort
Een productie van RTV Sternet