VIDEO Johan Niemans: over het ravijnjaar en het Bakkershuis

RTV Sternet interviewt wekelijks een lid van het Haaksbergse college, deze keer is het de beurt aan Johan Niemans.

Het politieke interview duo van Rijswijk en Oltwater zat deze keer aan tafel met Johan Niemans, de wethouder met onder meer financiën, economisch beleid en recreatie in zijn portefeuille. Het vaak genoemde ‘ravijnjaar’ 2026 en de discussie met betrekking tot het Bakkershuis kregen de meeste aandacht.

Bakkershuis

Niemans maakte duidelijk dat een artikel in Tubantia, waarover verontwaardiging ontstond en dat aanleiding was voor Team DAP om er vragen over te stellen, niet helemaal correct de volledige gang van zaken dekte. De eigenaar van het Bakkershuis (zalencentrum in de Molenstraat) gaat ermee stoppen, want hij ziet geen goede financiële toekomst voor zijn centrum. En hij ontwikkelde in overleg met een architect een wooncomplex op zijn locatie. Althans, hij deed daar voorstellen over aan de gemeente, die daar volgens het artikel in Tubantia ‘eerst over wilde nadenken’. Dat ligt volgens wethouder Niemans toch een accentje anders, zo legt hij uit. ‘Op zich gaat het om een sympathiek woningbouwvoorstel, dat wel vraagt om wijziging van het bestemmingsplan. Tegelijkertijd verdwijnt er daarmee ook een wezenlijke horecafunctie, waar in Haaksbergen naar onze overtuiging wel degelijk behoefte aan is. Het is pertinent niet zo, dat we deze eigenaar gevraagd hebben om elders een zalencentrum te realiseren. Maar we willen wel goed bekijken of een dergelijke voorziening elders in ons dorp zou kunnen terugkeren als hier woningen komen. Woningen waar natuurlijk ook wel degelijk behoefte aan is.’

Ravijnjaar 2026

Niemans ging ook nog eens in op het zogenoemde ‘ravijnjaar’ 2026, waarin alle gemeenten te maken zouden kunnen gaan krijgen met een enorme dip in de toekenning van geld vanuit het Rijk, ten gevolge van een andere berekeningsmethodiek. In feite komt het neer op een bezuiniging, waardoor diverse voorzieningen op de tocht kunnen komen te staan.

Meer over politiek in Haaksbergen

Meer video’s over Haaksbergen

Volg het nieuws uit Haaksbergen

Opname: Jolanda Bouwmeesters, Thomas van Eeuwijk, Jesse Nieuwenburg, Mike Regtop, Michel van der Voort, Constance van Wolferen
Interview: Ton van Rijswijk en Wim Oltwater
Tekst: Ton van Rijswijk
Montage en eindredactie: Michel van der Voort
Een productie van RTV Sternet